Regional knowledge exchange systems : A model for the enlarged Europe

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Regional knowledge exchange systems: A model for the enlarged Europe
In the Book:
Fourth European Conference on Knowledge Management / edited by Fergal McGrath & Dan Remenyi. Reading: Management Center International ltd., 2003. P. 603-613
Keywords:
LT
Inovacijos / Innovations.
Summary / Abstract:

LTYra plačiai pripažįstama, kad inovatyvių įmonių sėkmė vis labiau priklauso nuo jų gebėjimo gauti ir kuo plačiau pritaikyti išorines žinias. Iššūkis praplėstai Europai, siekiant gauti naudą iš integracijos procesų ir sukurti didesnį bendrą konkurencingumą, yra sukurti struktūras ir mechanizmus, kurie leistų dalintis ir apsikeisti įvairiais žinių ištekliais siekiant bendros naudos. Vis dėlto, kai kalbama apie tokius plačius makroprocesus, siekiant sukurti funkcionuojančią žinių apsikeitimo sistemą regioniniu lygiu, reikia integruoti daug papildomų aspektų. Straipsnyje bandoma pasiūlyti žinių apsikeitimo sistemą, pagrįstą organizacinių, tarporganizacinių ir tarpnacionalinių mokymosi ir žinių apsikeitimo procesų analize. Visi šie trys lygiai yra būtini, norint iki galo suprasti, kaip žinių vadyba, apsikeitimas ir mokymosi procesai gali būti taikomi tokiu plačiu mastu. Siekiant sukurti regioninį žinių apsikeitimo modelį, turi būti integruoti pagrindiniai žinių apsikeitimo procesai ir juos įgalinančios sąlygos organizaciniu ir tarporganizaciniu lygmeniu. Apibūdinamos sąlygos organizacijoje, reikalingos mokymosi procesui, bei pagrindiniai žinių vadybos principai. Kadangi žinių apsikeitimo kontekstas yra vienas iš kritinių faktorių formuojant reikiamus mechanizmus, europinės dimensijos supratimas yra lemiamas gyvybingiems žinių apsikeitimo sistemoms ir modeliams. Todėl straipsnyje pasiūlytas modelis yra tinkamas ES šalims, bet jį reikėtų perkurti norint pritaikyti kitiems, ne ES regionams. Straipsnyje aptariami modelio įgyvendinimo metodai kiekvienoje stadijoje, o taip pat šalių poreikiai, į kuriuos būtina atsižvelgti.Reikšminiai žodžiai: Organizacinis ir tarporganizacinis mokymasis; Pasikeitimo žiniomis sąlygos ir praktikos; Inovacinės sistemos; Organizational and interorganizational learning; Knowledge exchange contitions and practises; Innovation systems.

ENIt is widely recognised that success of innovating enterprises increasingly depends on their ability to access and use externally available knowledge in the widest range. The challenge for the enlarged Europe - in order to benefit from the integration processes and build a stronger common competitiveness - is to develop structures and mechanisms that would allow to share and exchange knowledge resources of various types for mutual benefit. However, when enabling such broad macro processes is taken under consideration, many complementary approaches should be integrated in order to develop a functioning knowledge exchange system based on the analysis of organisational, interorganisational and wider scale learning and knowledge exchange processes. [From the publication]

ISBN:
0954457722
Related Publications:
Nacionalinės inovacijų sistemos vystymo metodologija : disertacija / Monika Kriaučionienė. Kaunas, 2002. 181 lap.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9878
Updated:
2020-09-21 21:28:21
Metrics:
Views: 20
Export: