Excelling in biotechnology as an opportunity for innovative growth in catching-up countries

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Excelling in biotechnology as an opportunity for innovative growth in catching-up countries
Alternative Title:
Intensyvus biotechnologijų vystymas kaip inovacinio proveržio galimybė "vėluojančioms" šalims
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2006, Nr. 4 (54), p. 68-79
Keywords:
LT
Suomija (Finland); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTŠalies technologinė specializacija daugeliu atvejų lemia, kaip ji bus pozicionuojama pridėtinės vertės kūrimo procesuose. Nors nėra pakankamų empirinių įrodymų bei ekonominio pagrindimo, kad biotechnologijos suformuos ateinančią technologinio augimo bangą, daugelis šalių būtent su jomis sieja technologinio ir ekonominio proveržio galimybę, leidžiančią iš esmės transformuoti ekonomiką aukštos pridėtinės vertės link. Tačiau tam, kad biotechnologijos išties taptų ekonominio proveržio varikliu, būtina suprasti jų augimo dinamiką sąlygojančius veiksnius bei transformuoti šalies institucinę infrastruktūrą, įgalinančią ne tik biotechnologijų tyrimus, bet ir jais pagrįstų verslo procesų formavimąsi. Biotechnologijos nėra pramonės šaka, o greičiau technologijų platforma, turinti įvairių taikymo sričių skirtingose ekonominėse veiklose. Skiriamos trys pagrindinės biotechnologijų kryptys - medicininė, augalinė ir industrinė. Siekiant sėkmingiau analizuoti biotechnologijų plėtros aplinką, siūloma taikyti eklektinį modelį, kurio sudedamosios dalys apima institucinį konstruktą, sąlygotą nacionalinės inovacijų sistemos ir kompetencijų joje, bei klasterio kokybines sudedamąsias dalis, nusakančias įmonių strategines kompetencijas ir ryšius tarp jų. Atlikta Suomijos ir Lietuvos atvejų analizė parodė, kad nors šalys pasižymi skirtingu indėliu į biotechnologijų kūrimą bei per pastaruosius du dešimtmečius suformuotu biotechnologijų plėtros potencialu, joms būdingi sisteminiai trūkumai: itin didelis dėmesys skiriamas mokslo tyrimų finansavimui valstybės lėšomis, tačiau menkas dėmesys sisteminiams procesams; ryškus atotrūkis tarp MTEP pasiūlos ir paklausos.

ENThe catching-up countries face a technology and policy challenge related to the technology upgrade and expectation to leap into the next technology growth wave, which would ensure knowledge based economy growth and competitiveness. Although there is no evidence the biotechnology will base the next technology revolution, it is a good proxy for radical innovation policy and almost all nations has set the ambitions high. However, the very nature of biotechnology differs from those in the past and requires different and coherent institutional frameworks and management solutions. Furthermore, there is no single analytical framework that would serve the biotechnology policy with the systemic approach, covering the key factors at the framework conditions and business enterprise levels. We propose the eclectic framework for policy analysis and discussion, based on the concepts of national innovation systems, competence bloc and clusters. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9867
Updated:
2018-12-17 11:52:07
Metrics:
Views: 12
Export: