Kinų laisvalaikio literatūra lyginamojoje kasdienybės estetikos perspektyvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kinų laisvalaikio literatūra lyginamojoje kasdienybės estetikos perspektyvoje
Alternative Title:
Chinese literature of the leisure in the comparative perspective pf everyday aesthetics
In the Book:
Estetikos ir meno filosofijos teorinės problemos / sudarytojas Antanas Andrijauskas. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2021. P. 265-288. (Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai = Aesthetics and philosophy of art studies; 7)
Keywords:
LT
Estetika / Aesthetics; Kasdienybė; Laisvalaikis / Leisure; Menas / Art; Smulkioji proza; Ideologija. Pasaulėžiūra / Ideology. Worldviews.
EN
Aesthetics; Everyday life; Small prose.
Summary / Abstract:

LTKasdienybės estetikos tyrinėtojai ir propaguotojai Vakaruose ir Rytų Azijoje beveik vieningai sutaria, kad jos, kaip šiuolaikinės estetikos atšakos, formavimuisi XX a. pab.-XXI a. pr. daugiausia įtakos turėjo modernaus Vakarų meno pokyčiai ir jų paveikta klasikinės estetikos, susitelkusios į meno apmąstymus ir kritiką, krizė bei transformacijos. Vis dėlto kai kurie Vakarų ir kinų mokslininkai siūlo žvelgti į ją kaip į tarpkultūrine ir komparatyvine discipliną, galinčią ar net turinčią remtis ne tik Vakarų, bet ir Kinijos klasikinės estetikos idėjomis bei vertybėmis, kurias, jų manymu, bene geriausiai įkūnijo konfucianizmas. Siame straipsnyje siekiama parodyti, jog ne mažiau, o gal net daugiau kasdienybės estetikos įžvalgų galima aptikti kinų laisvalaikio literatūroje, kurią bene geriausiai reprezentuoja smulkioji proza, nuolat ignoruota oficialioje kinų literatūros istorijoje ir jos tyrimuose kaip prieštaraujanti ortodoksaliam konfucianizmo diskursui ir jo vertybėms. Taigi šiame straipsnyje yra analizuojamos svarbiausios kasdienybės estetikos problemos, sampratos ir nuostatos kinų laisvalaikio literatūroje, bandant pažvelgti į ją iš lyginamosios perspektyvos - lyginant tyrimui pasirinktus jos aspektus (meno ir gyvenimo ryšį, žmogaus ir gamtos ryšį, kasdienio estetinio patyrimo kompleksiškumą ir neapibrėžtumą) su šiuolaikinės Vakarų kasdienybės estetikos tyrinėtojų formuluotėmis bei įžvalgomis, tokiu būdu atskleidžiant jų panašumus bei skirtumus. Raktažodžiai: laisvalaikis, smulkioji proza, kasdienybė, menas, gyvenimas, estetika. [Iš leidinio]

ENThe scholars of everyday aesthetics in the West and East Asia are almost uniform in their assertion, that its formation into the subdiscipline of contemporary aesthetics in the end of XXth century was influenced mostly by changes of Western modern art and (as a consequence) the crisis of art-centered classical aesthetics. This is why some Western and Chinese reseachers tend to view the former rather as cross-cultural and comparative discipline, since its insights should be based not only on the Western, but also on Chinese aesthetic values and ideas, especially those embodied in Confucianism. The article aims to demonstrate, that no less important, maybe even more fruitfull resource for the ideas of contemporary everyday aesthetics is Chinese literature of the leisure (xianqing wenxue 闲情文学), especially that represented by “the small prose” (xiaopin wen 小品文), which was ignored for the long time in the official history of Chinese literature, as well as its investigations as contradicting orthodox Confucian discourse and its values.The article explores the representation of main problems, concepts and views of everyday aesthetics in Chinese literature of the leisure, with the attempt to view them from the comparative perspective, namely, by comparing its particular aspects and topics (such as the relationship between art and life, between human and nature, the complexity and non-definitiveness of aesthetic experience) with the insights of contemporary Western researchers of everyday aesthetics in order to reveal their similarities and differences. Keywords: leisure, small prose (xiaopin wen), everyday life, art, life, aesthetics. [From the publication]

ISBN:
976098231359
ISSN:
1822-3192
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/98616
Updated:
2022-11-07 16:59:39
Export: