Menas atveria pasaulio suvokimą: ritualai, posakiai, vaizdai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Menas atveria pasaulio suvokimą: ritualai, posakiai, vaizdai
Alternative Title:
Art opens up the perception of the world: rituals, sayings, images
In the Book:
Estetikos ir meno filosofijos teorinės problemos / sudarytojas Antanas Andrijauskas. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2021. P. 124-138. (Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai = Aesthetics and philosophy of art studies; 7)
Keywords:
LT
Estetika / Aesthetics; Filosofija / Philosophy; Menas / Art; Sąmoningumas.
EN
Aesthetics; Awareness.
Summary / Abstract:

LTVisos filosofijos, mokslai ir teologijos daro prielaida, kad sąmoningumas ir paaiškinimai kyla iš erdvės, laiko ir judėjimo sąveikos. Siame tekste pateikiami argumentai parodo, kaip visų rūšių „menai" gali „sukurti" ir paaiškinti tokio suvokimo galimybes. Savo ruožtu pats sąmoningumas keičiasi, о didėjant sąmoningumui platėja ir pasaulio supratimas. Akivaizdu, kad pats „pasaulio" terminas yra susijęs su tam tikra erdvės-laiko ir judėjimo sąveika, tačiau galiausiai, ne filosofijos, mokslai ar teologijos kuria ir atskleidžia konkretų pasaulį, o menas. Būtent menas atveria „pasaulio suvokimą". Raktažodžiai: menas, sąmoningumas, mitinis žodis, šuolių estetika, ritminis kosmosas, cikliškas laikas, garso fenomenologija, pirmapradė poezija. [Iš leidinio]

ENAll philosophies, sciences, theologies assume that the conditions of all awareness and even explanations are space-time-movement composition. In this essay, the argument is presented to show how “arts” of all kinds are capable of “creating” and explicating specific compositions of such awareness. In turn, such awareness undergoes transformations resulting in “incrementation” in awareness and thus a broader understanding of the world. It must be clear that the term “world” is coextensive with a given space-time-movement composition. In the final analyses, it is not philosophies, sciences, or theologies that create and disclose a specific world composition, but arts are the leading edge of “world awareness”. Keywords: art, awareness, mythical word, esthetics of leaps, rhythmic cosmos, cyclic time, phenomenology of sound, primordial poesis. [From the publication]

ISBN:
976098231359
ISSN:
1822-3192
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/98612
Updated:
2022-11-07 15:59:48
Export: