Vartojimo vizualizacija tarpukario Lietuvos reklaminėje grafikoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vartojimo vizualizacija tarpukario Lietuvos reklaminėje grafikoje
Alternative Title:
Visualization of consumption in Lithuanian advertising graphics in the interwar year
In the Journal:
Menotyra. 2003, Nr. 2 (31), p. 67-73
Keywords:
LT
Reklama / Advertising; Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTTarpukario metais Lietuvoje reklamos sfera labiausiai plėtota periodinėje spaudoje, skelbimai periodikoje tapo įvairių socialinių sluoksnių žmonių kasdienybės dalimi. Reklaminės grafikos vaizdinė pusė stipriai veikė vartotojo sąmonę, bet meninė, estetinė vertė dažnai buvo traktuojama kaip priemonė komerciniams tikslams įgyvendinti. Todėl tik išskirtiniais atvejais ji pasižymėjo vertingesniais meniniais sprendimais. Dėl rinkos diktuojamo poreikio nuolat atnaujinti siūlomus vaizdus, reklama "sugėrė" daugybę stilistinių įtakų. Pasiekdama įvairiausią vartotoją, nors ir adaptuodama išraiškos priemones, pratino žiūrovą prie to laikmečio naujų dailės formų. Straipsnyje, remiantis periodikos reklamomis, aptariama vizuali masinės kultūros sklaida tarpukario Lietuvoje. Jame apžvelgiama, kokias prekes ir paslaugas Lietuvos vartotojams siūlė 3-4 dešimtmečio rinka, ką ir kaip vaizdavo reklama, kas dirbo šioje taikomosios grafikos srityje. Taip pat pristatomi pavyzdžiai, atspindintys bendruosius komercinės grafikos pokyčius XX a. pradžioje, reklaminių strategijų vystymąsi bei reklamos poveikį formuojant vartotojiškos visuomenės poreikius.Reikšminiai žodžiai: Grafika; Reklama; Spauda (leidiniai); Serialinė (periodinė); Taikomoji; Istorija (1918-1940); Publications.

ENDuring the interwar, Lithuanian advertising was mostly developed in periodic press; advertisements in periodic press became a part of everyday life for various social classes. Visual side of graphical design of advertising strongly affected consciousness of consumers, but artistic and aesthetic value of it often was treated as an instrument of achieving commercial objectives. Thus, more interesting artistic solutions were chosen in exceptional cases only. In response to the requirement of the market to constantly change images of advertisements, advertising “sunk” the influence of various styles. Reaching various consumers, it accustomed viewers to new artistic forms of that time though the communication means were adapted. Based on the advertisements in periodic press, the article discusses the distribution of visual mass culture in the interwar Lithuania. It reviews goods and services offered to Lithuanian consumers in the market of the 3rd-4th decade, and states what items and how where displayed in advertising, and who worked in the area of graphical design. In addition, it delivers examples that reflect general changes in commercial graphical design of the beginning of the 20th century, the development of advertising strategies, and the influence of the advertising on the formation of consumer needs.

ISSN:
1392-1002; 2424-4708
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9859
Updated:
2018-12-17 11:10:11
Metrics:
Views: 40    Downloads: 15
Export: