Suizid und seine gesellschaftlichen Ursachen

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Suizid und seine gesellschaftlichen Ursachen
In the Journal:
Zur Debatte. 2005, 4, p. 35-36
Summary / Abstract:

LTPateikiama paskaitos apie Lietuvoje atliekamus suicidologijos tyrinėjimus, pagalbos svarbą ir prevencines galimybes, skaitytos 2004 m. liepos 6 d. Katalikų akademijoje, medžiaga. Teigiama, kad savižudybių skaičius Lietuvoje, o taip Estijoje, Latvijoje bei Rusijoje ryškiai viršija pasaulinį vidurkį. Dažnai savižudybė yra suprantama kaip visuomeninis reiškinys, kuris yra susijęs su šalies praeitimi. Lietuvoje yra vis dar juntamas 50 m. trukęs Sovietų okupacijos poveikis, ir nors akivaizdu, kad jis turi lemiamą reikšmę, į jį kreipiama per mažai dėmesio. Naujausi tyrimai atskleidžia, kad lietuvių visuomenė įvairiais požiūriais yra traumuota: žmonės išgyveno terorą, deportaciją. Lietuva galėtų būti ilgalaikio psichikos traumavimo pavyzdys. Paskaitoje pristatoma savižudybės samprata ir įvairūs šį reiškinį padedantys suprasti teoriniai požiūriai. Aprašomas E. Schneidman savižudybės modelis. Nors savižudybė yra individualus ir asmeniškas procesas, tarp savižudybės rizikos veiksnių yra daug socialinių. Istoriniai įvykiai yra susiję su savižudybių paplitimu. Pastebima, kad kitose Europos šalyse savižudybių dažnis krenta, o Lietuvoje rodikliai išlieka aukšti. Lyginama įvairių šalių savižudybių dažnio kaita. Pristatomos E. Durkheim idėjos. Aptariamos galimos aukšto savižudybių paplitimo galimos priežastys. Analizuojami miesto ir kaimo savižudybių paplitimo skirtumai įvairiais istoriniais laikotarpiais, religinių įsitikinimų svarba. Galiausiai aptariama dabartinė situacija Lietuvoje, poreikis apmąstyti istorines šaknis, politinė įtaka bei savižudybių prevencijos idėjos.

ENThe article comes as an overview of the lecture on the research of suicides, the importance of help, and the preventive means in Lithuania delivered in Catholic Academy on 6 July 2004. The article states that the number of suicides in Lithuania, Latvia, Estonia, and Russia clearly exceeds the average of the world. Often, suicide is understood as public phenomenon related to the past of the country. The influence of Soviet occupation, which lasted for 50 years, is still present, but it is not considered at due extend notwithstanding its clear importance. Recent research disclose that Lithuanian population has been traumatized by all means: people suffered terror and deportation. Lithuania may be an example of long-term traumatizing. The lecture presents the concept of suicide and various theoretical aspects helping to understand this phenomenon. It describes Scheidman suicide model. Although a suicide is an individual and intimate process, suicide risk factors include a lot of social influences. Historic events are also related to the incidence of suicide. Notably, suicide rates in other European countries decrease, however, they remain high in Lithuania. Further, the lecture compares suicide rates in various countries, presents Durheim ideas, discusses possible reasons of high suicide rates, and analyses differences between city and village suicides in various historic periods and the importance of religious superstitions. Finally, it analyses present situation in Lithuania, the need to think over historic roots, political influence, and suicide prevention ideas.

ISSN:
0179-6658
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9824
Updated:
2013-04-28 17:02:11
Metrics:
Views: 11
Export: