Prejudicinio sprendimo procedūra Europos Bendrijų Teisingumo Teisme

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prejudicinio sprendimo procedūra Europos Bendrijų Teisingumo Teisme
Alternative Title:
  • The procedure of prejudicial decision in the European Court of Justice
  • Preliminary ruling procedure at the Court of Justice
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 6 (84), p. 7-15
Keywords:
LT
Europos Sąjungos teisė / European Union law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje glaustai išdėstomi pagrindiniai prejudicinio sprendimo, svarbiausios Europos Bendrijų Teisingumo Teismo ir nacionalinių teismų bendradarbiavimo formos, ir jo priėmimo procedūriniai klausimai. Atskirai trumpai aptariami prejudicinio sprendimo teisinio poveikio, taip pat reformos, būtinos tam, kad jo mechanizmas toliau efektyviau veiktų, aspektai. Prejudiciniu sprendimu, priimamu remiantis Europos Bendrijos sutarties 234 straipsniu, siekiama užtikrinti vienodą Bendrijos teisės aiškinimą bei taikymą visose Europos Sąjungos valstybėse narėse. Kartu prejudicinis sprendimas neišvengiamai yra tikras Bendrijos teisės turtinimo šaltinis. Straipsnyje pažymima, kad prejudicinis procesas yra tik tarpinis procesas nacionaliniam teismui sprendžiant pagrindinę bylą. ES sistemoje jis turi savitų bruožų, lemiamų pačios Bendrijos teisės prigimties bei jos ypatumų. Šiame procese nacionaliniai teismai, pirmieji taikantys Bendrijos teisę, turi teisę, o tam tikrais atvejais - ir pareigą kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą konkrečiu Bendrijos teisės aiškinimo ar galiojimo klausimu. Pažymėtina, kad Teisingumo Teismas nepareiškia nuomonės nei dėl nacionalinės teisės galiojimo, nei dėl jos taikymo konkrečioje nacionalinėje byloje. Šis Teismas taip pat netaiko Bendrijos teisės nuostatų pagrindinėje byloje. Teisingumo Teismo prejudicinis sprendimas yra privalomas ne tik jo paprašiusiam nacionaliniam teismui, kad šis galėtų išspręsti nagrinėjamą pagrindinę bylą, bet ir kitiems ES valstybių narių teismams, kai toks klausimas kyla jų nagrinėjamose bylose. Straipsnyje remiamasi teisės doktrina bei Teisingumo Teismo praktika ir daroma išvada, kad prejudicinis procesas neabejotinai yra vienas kertinių ES teisinės apsaugos sistemos elementų. Išsiplėtusioje bei besiplečiančioje ES prejudicinių sprendimų perspektyva taip pat yra aiški. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Europos Bendrijos teisė; Prejudicinis sprendimas; EU law; Preliminary ruling.

ENThe article provides a brief review of prejudicial decisions – the main form of cooperation between the European Court of Justice and national courts, as well as some issues in the decision-making procedure. A brief discussion of the legal effects of prejudicial decisions, as well as the reforms necessary to ensure the continuous effective functioning of the mechanism, is also provided. Prejudicial decisions made under Article 234 of the European Community Treaty seek to ensure a common interpretation and application of the Community law in all the European Union Member States. At the same time, prejudicial decisions enrich the Community law in some ways. The article notes that the prejudicial process is only an intermediary process, while the national courts solve the main case. It has unique features in the EU system, determined by the nature and the particularities of the Community law itself. In this process, the national courts who apply the Community law first, have the right and in some cases – the duty to apply to the Court of Justice requesting to pass a prejudicial decision on a particular issue of the interpretation or the application of the Community law It is notable that the Court of Justice does not make observations either regarding the validity of national law or its application in a particular national case. This Court also does not apply the provisions of the Community law in the main case. The prejudicial decision of the Court of Justice is mandatory not only to the national court requesting it in order to resolve the main case but also to the courts of other EU Member States, whenever that issue arises in the cases examined by them.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9818
Updated:
2018-12-20 23:11:33
Metrics:
Views: 34    Downloads: 3
Export: