Europinės naujienos Lietuvos dienraščiuose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Europinės naujienos Lietuvos dienraščiuose
Alternative Title:
Europe news in Lithuanian dailies
In the Book:
Baltijos šalių žiniasklaidos transformacijos : jaunųjų tyrėjų požiūris. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005. P. 76-83
Summary / Abstract:

LTŠis straipsnis yra 6-osios BP Europos Komisijos (EK) finansuojamo projekto „Adekvati naujienų vadyba Europoje“ (angl. "AIM: Adequate Information Management in Europe") pirmojo tyrimų etapo dalis. Vienas iš projekto tikslų yra išsiaiškinti, kaip Europos piliečiai yra informuojami apie Europos Sąjungą (ES), kiek ir kokių naujienų juos pasiekia. Straipsnyje pateikiami 2005 m. kovo mėn. Lietuvoje atlikto parengiamojo tyrimo duomenys. Šiuo tyrimu siekta išsiaiškinti europinių naujienų skaičių, vietą, tematiką bei žanrinę sklaidą pasirinktuose Lietuvos dienraščiuose. Straipsnyje pateikiami tiek kokybiniai, tiek kiekybiniai duomenys, nes yra svarbu žinoti ne tik Lietuvos dienraščiuose pateikiamų europinių naujienų skaičių, bet ir išsiaiškinti, kokia europinių naujienų tematika vyrauja, kokioje dienraščio vietoje, kokiu žanru jos dažniausiai pateikiamos. Straipsnyje bandoma paaiškinti tyrimo rezultatus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Naujienos; Informacija apie Europos Sąjungą; Tyrimas; News; EC news; Research.

ENThis article refers to the first research stage of Adequate Information Management in Europe project, financed by the 6th Common Program of the European Commission (EC). One of the objectives of the project is to find out how the citizens of Europe are being about the European Union (EU), how many and what kind of news reach them. The article presents the information of the preparative research, conducted in Lithuania in April 2005. The research aimed at finding out the number, place, topics and genre dissemination of European news in the selected Lithuanian dailies. The article presents qualitative as well as quantitative information, seeing as it is important to know the number of European news published in Lithuanian dailies as well as to find out what topics prevail in European news, where they are placed within the newspaper and what is the genre they are mostly presented in. The article aims at explaining the results of the research.

ISBN:
9955-12-114-9
Related Publications:
  • Spaudos žanrų tipologija : vakarietiškoji patirtis / Rūta Marcinkevičienė. Darbai ir dienos. 2004, t. 38, p. 191-234.
  • The Case of Lithuania / Auksė Balčytienė, Aušra Vinciūnienė. Understanding the logic of EU reporting in mass media : analysis of EU media coverage and interviews in editorial offices in Europe. Bochum: Projekt Verlag, 2006. P. 107-121.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9817
Updated:
2013-04-28 17:02:07
Metrics:
Views: 19
Export: