Modern national identity and patriotism

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Modern national identity and patriotism
Alternative Title:
Modernioji tautinė tapatybė ir patriotizmas
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2022, t. 33, Nr. 3, p. 253-260
Keywords:
LT
Valstybė / State.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje nagrinėjamas tautinis identitetas ir individų patriotinių nuostatų savo tautinės valstybės atžvilgiu prigimtis. Jame aptariama dialektika tarp tautos, kaip gyvos bendruomenės, ir tautos, kaip abstrakčiais principais grindžiamos organizacijos, o šiuolaikinis individas, kuris vadovaujasi (ne)patriotinėmis nuostatomis, parodomas šioje dialektikoje. Siekiama atskleisti kompleksišką moderniosios individualios sąmonės ir moderniosios bendruomenės patirties santykį ir, gretinant klasikinį ir liberalųjį nacionalizmą bei komunitarizmą, išnagrinėti moderniosios tautinės tapatybės kilmę. Tyrimas grindžiamas ontologine vienumo ir daugialypumo santykio sąvoka. [Iš leidinio]

ENThis article examines the national identity and the nature of patriotic attitudes of individuals with respect to their nation-state. It discusses the dialectic between the nation as a living community and the nation as an organisation based on abstract principles and situates the modern individual with its (non)patriotic attitudes in this dialectic. It seeks to unravel the complex relation between the modern individual consciousness and the modern experience of community and, by juxtaposing the classical and liberal nationalism and communitarianism, to examine the origin of modern national identity. The investigation is informed by the ontological notion of a relation between unity and plurality. [From the publication]

DOI:
10.6001/fil-soc.v33i3.4772
ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/98084
Updated:
2022-10-16 14:37:40
Metrics:
Views: 23    Downloads: 5
Export: