Lietuvos ir Ordos kondominiumas Ukrainos žemėse XIV a.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos ir Ordos kondominiumas Ukrainos žemėse XIV a
Alternative Title:
Condominium of Lithuania and the Horde in Ukrainian lands in the fourteenth century
In the Journal:
Lietuvos istorijos metraštis [Yearbook of Lithuanian History]. 2005, 2004/2, p. 5-26
Keywords:
LT
14 amžius; 15 amžius; 16 amžius; Lenkija (Poland); Lietuva (Lithuania); Ukraina (Ukraine); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija).
Summary / Abstract:

LTŠios problemos tyrimas padėtų atsakyti į krūvą klausimų: Ukrainos žemių išėjimas iš Aukso ordos įtakos sferos, žemių vaidmuo likviduojant Ordos viešpatavimą Rytų Europoje, Ukrainos – Rusios geopolitinis persiorentavimas XIV a. viduryje ir šios akcijos įtaka naujo politinių jėgų santykio formavimuisi Rytų Europos regione, Ukrainos teritorijos ir tautos formavimosi istorija. Šiame straipsnyje bandoma pateikti stebėjimus ir išvadas apie kondominiumą kaip istorinį reiškinį, bei kai kuriuos minėtus klusimus. Pradžioje aptariamas kondominiumo terminas ir jo istorinis atsiradimas. Šis reiškinys apibūdinamas kaip kompromisas tarp Aukso ordos, kuriai priklausė Ukrainos – Rusios žemės, ir Lietuvos arba Lenkijos, kurios pretendavo valdyti šias žemes, pirmiausia – Haličo ir Voluinės. Pasiekto rezultato padarinys buvo tas, kad ginčytina teritorija pateko į dvigubą politinę ir ekonominę priklausomybę tiek nuo nesenai joje įsitvirtinusios lietuvių, arba lenkų administracijos, tiek nuo Aukso ordos chano, kurio aukščiausiąją teisę valdyti šią teritoriją pripažino kita pusė, valdžios. Pradėjęs nuo istoriografijos aptarimo, autorius palaipsniui pereina prie detalesnio problemos tyrimo. Jis pabrėžia, kad šis procesas Ukrainoje nebuvo pastovus, o veikiau diskretiškas, o taip pat niekada neapimdavo visų žemių vienu metu. Dokumentinės ir numizmatinės medžiagos pagalba autorius mėgina paneigti kai kurias nusistovėjusias nuomones.Reikšminiai žodžiai: Kondominiumas; Kijevo Rusios žemės; Aukso Orda; Podolė; Mamajaus jarlykas.

ENThe analysis of this issue would help answer a number of questions: the liberation of Ukrainian lands from the Golden Horde sphere of influence, the role of the lands in bringing to an end the domination of Eastern Europe by the Horde, the geopolitical reorientation of Ukraine and Russia in the middle of the 14th century and its effect on the formation of a new proportion of political forces in the East European region, the history of formation of the Ukrainian territory and nation. This article provides insights and conclusions regarding the condominium as a historical phenomenon and some of the abovementioned questions. Initially, it discusses the term “condominium” and its historical origin. This phenomenon is defined as a compromise between the Golden Horde that controlled Ukrainian-Russian lands and Lithuania or Poland that sought to control these lands, primarily Haličas and Volynė. As a result, the disputed territory came under double political and economic control of both the Lithuanian or Polish administration and the khan of the Golden Horde whose supreme right to control this territory was recognised by the other side. After discussing historiography, the author gradually moves to a more detailed problem analysis. He notes that this process in Ukraine was rather discrete than steady and would never involve all lands at the same time. Using documentary and numismatic materials, the author tries to deny some well-established attitudes.

ISSN:
0202-3342; 2538-6549
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9798
Updated:
2018-12-17 11:40:43
Metrics:
Views: 27    Downloads: 7
Export: