Pedagogo veiklos tobulinimas: pagalba VI klasės mokiniams mokytis priebalsių rašybos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagogo veiklos tobulinimas: pagalba VI klasės mokiniams mokytis priebalsių rašybos
Alternative Title:
Teachers action development: the help to VIth form pupils to learn the spelling of consonants
Publication Data:
Kaunas : Technologija, 2007.
Pages:
85 p
Series:
Į pagalbą mokytojui
Notes:
Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTViena iš tipiškų mokinių rašybos klaidų – priebalsių rašybos klaidos. Buvo atliktas pedagoginis tyrimas, siekiant atskleisti priebalsių rašybos mokymo problemas ir pateikti patarimų, kaip išvengti rašybos klaidų. Tyrime dalyvavo 24 mokiniai ir 3 mokytojos. Taikyti anketavimo, stebėjimo metodai, analizuoti mokinių rašto darbai. Dažniausios mokinių priebalsių rašybos žinių spragos: dusliųjų ir skardžiųjų priebalsių neskyrimas; sąvokų suskardėjimas, suduslėjimas, susiliejimas neskyrimas, negebėjimas jų taikyti praktiškai; fonetinės priebalsių rašybos neskyrimas nuo morfologinės; tipiškos priebalsių suskardėjimo ir suduslėjimo klaidos daiktavardžiuose bei būdvardžiuose; menkos veiksmažodžio formų žinios; menki skaitymo ir darbo su tekstu įgūdžiai. Labai svarbu išmokyti mokinius skirti balsinguosius priebalsius nuo skardžiųjų, skardžiuosius nuo dusliųjų. Ypatingą dėmesį derėtų skirti žodžio suvokimui garsiniu ir artikuliaciniu aspektais, mokyti pastebėti bei išskirti jo „pavojingas vietas“, mokyti nustatyti, į kurią morfemą įeina rašybos sunkumas, mokyti pritaikyti atskiroms morfemoms rašybos taisykles ar atraminius žodžius. Priebalsių rašybos klaidas bei žinių spragas galima pašalinti nuolat praktiškai kartojant priebalsių rašybą. Priebalsių rašybos reikia mokyti ne tik tradiciškai. Būtina pasitelkti ir aktyvaus mokymosi metodus: pokalbį, klausimus, diskusijas, kūrybines užduotis. Tik lavindami skaitymo įgūdžius, mokiniai įsimins naujas rašybos struktūras, o mokydamiesi rašybos, lavins skaitymo įgūdžius. [Iš leidinio]

ENConsonant spelling mistakes are among the typical spelling mistakes made by students. A pedagogical research was carried out to reveal problems of teaching consonant spelling and give advice on ways to avoid the mistakes. 24 students and 3 teachers were involved in the survey. Questionnaire and observation methods were applied, students’ papers were analysed. The biggest gaps of consonant spelling of students are as follows: failure to identify voiced and voiceless consonants; failure to identify concepts of voicing, unvoicing, amalgamation, inability to apply them in practice; failure to tell phonetic spelling of consonants from morphologic; typical consonant voicing and unvoicing mistakes in nouns and adjectives; sparse knowledge of forms of verbs; poor skills of reading and work with text. It is vital to teach students to tell vocal consonants from voiced ones and voiced consonants from voiceless ones. A particular focus should be made on audio and articulative aspects of word comprehension, noticing of “problem areas” and determination of the morpheme of spelling difficulty, application of spelling rules or prop words for different morphemes. Consonant spelling mistakes and gaps can be eliminated by constant practical repetition of consonant spelling. Traditional teaching is no enough for consonant spelling, it is important to refer to active learning methods: conversations, questions, discussions and creative tasks. Only development of reading skills will enable students to memorize new writing structures and learning of spelling will develop their reading skills.

ISBN:
9955251883
Related Publications:
Lietuvių kalbos mokymo ir mokymosi metodai ugdymo paradigmų kontekste / Nijolė Bankauskienė, Gabija Bankauskaitė-Sereikienė. Gimtoji kalba mokykloje. 2017, 5/6, p. 6-21.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/976
Updated:
2020-11-24 17:54:32
Metrics:
Views: 28    Downloads: 7
Export: