Analysis of English verb-based nominals with suffixes -ion and -ment and their Lithuanian translation in the European Union legislation in force

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Analysis of English verb-based nominals with suffixes -ion and -ment and their Lithuanian translation in the European Union legislation in force
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Veiksmažodiniai daiktavardžiai; Vertimas; Teisinis diskursas; Priesagos -ion/ment. Keywords: Verb-based nominals; Translation; Legal discourse; Suffixes –ion/-ment.
Keywords:
LT
Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Teisinis diskursas; Vertimas; Anglų kalba / English language.
EN
Legal discourse; Suffixes.
Summary / Abstract:

LTAnglų kalbos veiksmažodinių daiktavardžių su priesagomis -ion ir -ment bei jų lietuviškų ekvivalentų analizė Europos Sąjungos galiojančių teisės aktų vertime.Šiame straipsnyje nagrinėjami veiksmažodiniai daiktavardžiai su priesagomis -ion ir -ment Europos Sąjungos galiojančių teisės aktų vertime. Duomenys buvo surinkti iš Europos Sąjungos tinklalapyje (www.eurlex.europa.eu) skelbiamų galiojančių teisės aktų, pasinaudojant dvikalbės paieškos įrankiu. Darbo tikslas – išsiaiškinti angliškų veiksmažodinių daiktavardžių, reiškiančių veiksmą ir procesą, vartojimo dažnumą Europos Sąjungos rašytiniame teisiniame diskurse ir išanalizuoti angliškus veiksmažodinius daiktavardžius su priesagomis -ion ir -ment, atkreipiant dėmesį į jų lietuviškus ekvivalentus ir pasirinktas vertimo strategijas. Kiekybinė veiksmažodinių daiktavardžių analizė atlikta naudojant L. Stravinskaitės ir D. Balnionio sukurtą paieškos įrankį anglų kalbos nominalizacijų galūnėms skaičiuoti. Analizei atlikti atsitiktinai pasirinkta 200 anglų kalbos veiksmažodinių daiktavardžių vertimo pavyzdžių. Tyrimo rezultatai rodo, jog iš visų angliškų veiksmažodinių daiktavardžių, reiškiančių veiksma ir procesą, dažniausiai pasitaikantys daiktavardžiai yra su priesagomis -ion ir -ment, o į lietuvių kalbą jie dažniausiai yra verčiami kaip veiksmažodiniai daiktavardžiai su priesagomis -imas/ -ymas. Tiesioginiai ekvivalentai, bendratys ir dalyviai yra retesni vertimo pasirinkimai analizuotuose teisiniuose tekstuose, o perfrazavimai ir praleidimai pasitaiko rečiausiai. [Iš leidinio]

ENThis article examines verb-based nominals in translation of the European Union legislation in force. The data for the analysis is collected from the European Union website www.eur-lex.europa.eu. The aim of this paper is to find out the frequency of usage of English verb-based nominals denoting action and process in legal written discourse and to analyze the English nominalizations with the suffixes -ion and -ment as well as their Lithuanian translations in order to show the dominant translation choices. The quantitative analysis of verb-based nominals has been carried out using an automated linguistic program created by Stravinskaitė and Balnionis. This electronic tool has been created only for personal use and specifically for calculating English suffixes. In order to find out the dominant Lithuanian translation equivalents for the English verb-based nominals with the suffixes -ion and -ment, the translation of 200 source language nominalizations has been analyzed. The results show that the use of verb-based nominals is a feature of legal texts in both English and Lithuanian. The quantitative analysis has revealed that the most frequently used English verb-based nominals are those with the suffix -ion (10633 occurrences) and -ment (4446 occurrences). Their most common Lithuanian equivalents are the verb-based nominals with the suffix -imas/-ymas.Direct equivalents, infinitives and participles are less common, while omission and paraphrase appear to be the least common translation options. It has to be noted that despite the criticism from the Lithuanian linguists, the use of the Lithuanian nominals with the suffixes -imas and -ymas in the translation may be advantageous as they lay emphasis on the theme acting as keywords in the text and also make the text concise. Yet, extensive use of such nominalizations might result in abstraction and statics of the legal text. Less frequent translation choices which were observed in the current analysis help to avoid repetition, make the text more vigorous and simplify its complex nature. [From the publication]

ISSN:
1822-1068; 2335-8904
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/97572
Updated:
2022-11-29 07:28:32
Metrics:
Views: 3    Downloads: 2
Export: