Ekspertizės akto analizės ir vertinimo ypatumai civilinėje teisenoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekspertizės akto analizės ir vertinimo ypatumai civilinėje teisenoje
Alternative Title:
Inspection act analysis and evaluation in civil law
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 66 (58), p. 24-33
Keywords:
LT
Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, atsižvelgiant į specialiųjų žinių, teismo ekspertizės sampratas, nagrinėjami aktualūs teismo ekspertizės akto vertinimo aspektai. Priežastys, paskatinusios analizuoti minėtą temą, - nepakankamas teisėjų, nagrinėjančių civilines bylas, specialiųjų žinių lygis. Straipsnyje siekiama išsiaiškinti, į ką reikėtų atsižvelgti vertinant eksperto išvadą. Nuosekliai apžvelgiama susiformavusi praktika lyginama su panašiomis situacijomis užsienio valstybėse, nagrinėjami probleminiai ekspertizės akto vertinimo teismuose klausimai bei teikiami siūlymai, kaip tobulinti teisėjų veiklą. Straipsnis baigiamas išvadomis: 1) Teisingas teismo subjektyvių ir objektyvių veiksnių nustatymas vertinant eksperto išvadą yra viena iš garantijų, kad byloje bus nustatyta tiesa. 2) Teismo veikla vertinant eksperto išvadą yra dviejų „lygių“: 1. Išvados struktūros ir turinio vertinimas tikrinant, ar ji atitinka juridinį, gnoseologinį ir etinį kriterijų. 2. Eksperto išvados sugretinimas su kitais byloje esančiais įrodymais ir nustatymas, ar išvados atitinka kitus įrodymus. 3) Eksperto išvados mokslinio pagrįstumo vertinimas yra išvados patikimumo vertinimo sudėtinė dalis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Civilinė teisena; Ekspertizė; Teismo ekspertai.

ENThe article examines some important issues in the evaluation of forensic reports with regard to the concepts of special knowledge and forensics. The reason for analysing this topic is the insufficient level of special knowledge among judges in civil proceedings. The article aims to clarify the things that must be taken into account in evaluating forensic findings. The article provides a thorough discussion of the existing practice and compares it to similar situations in foreign states, examines the problematic issues in the court evaluation of forensic reports, and presents suggestions on how to improve the work of judges. The article concludes with the following findings: 1) The correct identification of the subjective and objective elements by the court in evaluating forensic findings is one of the guarantees that the case will establish the truth. 2) The court's activities in evaluating forensic findings takes place at two "levels": 1. Evaluating the structure and the content of the findings, checking whether it conforms to juridical, gnoseological and ethical criteria. 2. Comparing forensic findings to other evidence in the case and determining whether there is a correspondence between them. 3) The evaluation of the scientific validity of forensic findings is an integral part of the evaluation of their reliability.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/974
Updated:
2018-12-20 23:04:25
Metrics:
Views: 26    Downloads: 6
Export: