Vokietijos lietuviai, 1950-1990

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vokietijos lietuviai, 1950-1990
Publication Data:
Vilnius : Versus, 2021.
Pages:
495 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės. Reikšminiai žodžiai: Vokietija; Perkeltieji asmenys; DP stovyklos; Dipukai; Vokietijos lietuviai; Vasario 16-osios gimnazija; Bartusevičius, Vincas. Keywords: Germany; Displaced persons; Lithuanians in Germany; DP camps; Vasario 16 Gimnazija; Bartusevičius, Vincas.
Contents:
Padėka / Ona Bartusevičienė — Patikimos atminties sargybinis / Egidijus Aleksandravičius — Lietuvių kultūros instituto vedėjas dr. Vincas Bartusevičius / Arthur Hermann — Nebaigtos knygos istorija / Daiva Dapkutė — Įvadas: Didysis lietuvių bėgimas ir gyvenimas Vokietijos DP stovyklose 1944-1950 metais; Vokietijos lietuviai po 1950 metų — Vokietijos lietuvių bendruomenė 1950-1990 metais: 1. Stovyklų likvidavimo metas 1950-1962 metais: Pabėgėlių teisinė padėtis ir jų įkurdinimas Vokietijoje; Vokietijos lietuvių bendruomenės kūrimosi laikotarpis; Nariai ir apylinkės (I); Vokietijos lietuvių bendruomenės valdybos veikla (I); Kultūrinė veikla (I); 2. Galutinai išardytos bendruomenės gyvenimas 1963-1977 metais: Lietuviai naujomis gyvenimo sąlygomis; Nariai ir apylinkės (II); Vokietijos lietuvių bendruomenės valdybos veikla (II); Rūpestis Vasario 16-osios gimnazija; Rūpestis jaunimu apylinkėse; Organizaciniai reikalai; Kultūrinė veikla (II); Naujos pasipriešinimo formos Lietuvoje ir atgarsiai Vakaruose; 3. Vilties žiburys saulėlydyje 1978-1990 metais: Dešimtmečio iššūkiai; Nariai ir apylinkės (III); Vokietijos lietuvių bendruomenės valdybos veikla (III); Dėmesys jaunimui apylinkėse; Pokyčiai ir įvykiai Romuvoje; Kultūrinė veikla (III); Politiniai iššūkiai; Paskutinės tremties gyvenimo dienos; Nepriklausomybė paskelbta — Lietuvių Vasario 16-osios gimnazija: Nelengva pradžia; Pokyčiai gimnazijoje; Pakilimai ir nuosmukiai; Gimnazijos mokinių gyvenimas ir saviveikla; Mokslo lygis gimnazijoje — Vokietijos lietuvių jaunimo sąjunga — Lietuvių kultūros institutas — Lietuvių moterų klubų federacijos veikla — Annabergas — Kultūrinis, visuomeninis ir religinis gyvenimas — Lietuviai kituose Europos kraštuose — Baigiamosios pastabos — Litauer in Deutschland 1950-1990 — Priedai — Sutrumpinimai — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė.
Keywords:
LT
20 amžius. 1944-1990; Tarptautinis saugumas / International security; Emigrantai. Išeivija. Egzodas / Emigrants. Diaspora; Gimnazijos; Paveldas / Heritage; Teisės istorija / History of law.
EN
Gymnasiums.
Summary / Abstract:

LTTai istorinis pasakojimas apie Vokietijos lietuvius 1950-1990 m., jų bendruomeninę, politinę, kultūrinę veiklą, tautinio tapatumo išsaugojimo ir jaunosios kartos ugdymo problemas, pastangas išlaikyti vienintelę pasaulyje lietuvių Vasario 16-osios gimnaziją, ryšius su gimtuoju kraštu, paramą nepriklausomybę atgavusiai Lietuvai. Tikimės, kad šis darbas bus svarbus žingsnis, dar vienu istoriniu pasakojimu papildantis didelę ir įvairiaspalvę pasaulio lietuvių žemėlapio mozaiką, prisidedantis prie platesnio išeivijos istorinio paveldo pažinimo ir išsaugojimo. [Iš teksto, p. 30]

ISBN:
9789955829393
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/97311
Updated:
2022-12-20 21:54:27
Metrics:
Views: 4
Export: