Dalykinės komunikacijos raštu mokėjimų ugdymas biznio administravimo universitetinėse studijose : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dalykinės komunikacijos raštu mokėjimų ugdymas biznio administravimo universitetinėse studijose: disertacija
Alternative Title:
Education in Written Business Communication in University Level Business Administration Studies
Publication Data:
Kaunas, 1997.
Pages:
223 p
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Development of written business communication skills in business administration studies at the university Kaunas : Technologija, 1997 26 p
Summary / Abstract:

LTLietuvoje vykstančios permainos kelia naujus reikalavimus aukštajai mokyklai, atsiranda naujas požiūris į universitetines studijas baigusius specialistus. Jų vertinimo kriterijais tampa ne tik mokėjimas atlikti tam tikras funkcijas, bet ir įvairios asmeninės savybės kaip iniciatyvumas, komunikabilumas, aktyvumas ir pan. Šios savybės ypač reikalingos biznio administravimo specialistui, nes biznio veikla – nestruktūruota, orientuota į daiktinės tikrovės kūrimą, komunikacijų veiklą, susijusią su žmonių tarpusavio ryšiais. Todėl universitetinėse studijose yra būtinas dalykinės komunikacijos raštu mokėjimo ugdymas. Disertacijos tikslas – teoriškai pagrįsti dalykines komunikacijas raštu mokėjimų ugdymo biznio administravimo bakalauro studijose didaktinę sistemą ir universiteto pedagoginės bei biznio veiklos praktikoje patikrinti jos rezultatyvumą.

ENChanges that take place in Lithuania are presenting new requirements for higher schools of education and a new attitude towards university graduates is emerging. It is not their ability to deliver certain functions alone that serves as criteria of evaluation, but also various personal qualities, such as proactiveness, ability to communicate, activeness, and etc. These qualities are especially important to a business administration specialist as a business activity is non-structured and focused on creation of material reality as well as on operation of communications, and human interrelations. Thus, development of written business communication ability within the scope of university studies is necessary. The aim of the thesis is to theoretically reason the didactic system of written business communication abilities during bachelor’s studies of business administration as well as to test its results in the pedagogic and business operation of the university.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9709
Updated:
2022-02-07 20:09:36
Metrics:
Views: 50
Export: