Lis (alibi) pendens : kitoje Europos Sąjungos valstybėje nagrinėjamo tapataus arba susijusio ieškinio (civilinės bylos) įtaka Lietuvos teismo procesui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lis (alibi) pendens: kitoje Europos Sąjungos valstybėje nagrinėjamo tapataus arba susijusio ieškinio (civilinės bylos) įtaka Lietuvos teismo procesui
Alternative Title:
Lis (alibi) pendens: the influence of the trial of the identical or related action (civil case) pending in the European Union State to the Lithuanian trial
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 69 (61), p. 81-89
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Europos Sąjungos teisė; Civilinis procesas; Teisminis reguliavimas; Civilinės bylos; Civiliniai ieškiniai; Civilinio proceso kodeksas.
Keywords:
LT
Civiliniai ieškiniai; Civilinis procesas; Tarptautinė teisė / International law; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos lis (alibi) pendens instituto Europos Sąjungos teisėje bei Lietuvos tarptautiniame civiliniame procese sampratos, teisinio reguliavimo bei taikymo problemos. Lis (alibi) pendens instituto reikšmė grindžiama teismo sprendimo prejudicinės bei res judicata galios principais, taip pat šių principų objektyviai lemiamu siekiu išvengti dviejų ar kelių nesuderinamų (skirtingų) teismų sprendimų tapačiose ar susijusiose bylose. Tiek Europos Sąjungos, tiek iš dalies Lietuvos Respublikos civilinio proceso teisės normų analizė leidžia tvirtinti, jog vienos civilinės bylos procesui ir teismo jurisdikcijai nagrinėti tą bylą įtakos turi ne tik tapataus, bet ir susijusio ieškinio (bylos) nagrinėjimas kitame (tarptautinio civilinio proceso atžvilgiu – kitos valstybės, nacionalinio civilinio proceso atžvilgiu – ir tame pačiame) teisme. Atsižvelgdamas tiek į Europos Sąjungos teisės normą, tiek į tarptautinio civilinio proceso tikslą, autorius aptaria forum non conveniens doktrinos bei teismo draudimo šalims pradėti bei tęsti procesą tuo pačiu pagrindu kitos valstybės teismuose (antisuit injunction) taikymo klausimus. Autorius argumentuoja savo nuomonę dėl lis (alibi) pendens instituto reguliavimo Lietuvos tarptautiniame civiliniame procese bei atskleidžia kai kurias pareigos tiesiogiai taikyti Europos Sąjungos lis (alibi) pendens taisykles lemiamas problemas. [Iš leidinio]

ENThis paper discusses conceptions of the lis (alibi) pendens institution in European Union law and Lithuanian international civil procedures, as well as issues of lis (alibi) pendens regulation and application. The meaning of lis (alibi) pendens is based on principles of the force of res judicata and preliminary ruling, as well as, these principles' determinant objective to avoid several incompatible (different) judicial decisions in identical or interrelated cases. Analyses of both the European Union and, in part legal norms of the Civil Procedure of the Republic of Lithuania, reveals that the civil case process and the court jurisdiction is influenced not only by identical, but also by interrelated case handling in another court (in respect of international civil procedures - in the court of another state; in respect of national civil procedures - in the same court). Considering both the European Union legal norms and the objective of international civil procedures, the author discusses the application of the forum non convenience doctrine, and the injunction to initiate proceedings on the same grounds, but in the courts of another country (anti-suit injunction). The author provides arguments supporting his view on the regulation of the lis (alibi) pendens institution in Lithuanian international civil procedures, and identifies some crucial problems arising from the obligation to directly apply the European Union lis (alibi) pendens regulations.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
  • Civilinio proceso teisė / Egidijus Laužikas, Valentinas Mikelėnas, Vytautas Nekrošius ; Vilniaus universiteto Teisės fakultetas. Vilnius : Justitia, 2003-2005. 2 t.
  • Piktnaudžiavimas jurisdikcija : "Quo vadis" Europos sąjunga? / Aurimas Brazdeikis. Teisė. 2009, t. 71, p. 88-105.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/970
Updated:
2018-12-17 11:33:19
Metrics:
Views: 20    Downloads: 2
Export: