The Nurses mission in caring : theoretical considerations

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Nurses mission in caring: theoretical considerations
Alternative Title:
Slaugytojo misija rūpoje: teoriniai svarstymai
In the Journal:
Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika [Applied Research in Health and Social Sciences: Interface and Interaction]. 2006, Nr. 2 (1), p. 29-35
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Slaugytojai; Misijos; Slauga; Teorinis svarstymas; Nurse; Mission; Caring; Theoretical consideration.
Keywords:
LT
Misijos; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Slauga. Slaugytojai / Nursing. Nurses; Teorinis svarstymas.
EN
Caring; Mission; Nurse; Theoretical consideration.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje bandoma atsakyti, kokius teorinius svarstymus apima slaugytojo misija rūpoje. Tikslas- išskirti ir pagrįsti slaugytojo misijos ypatumus. Tyrimo metodai: duomenų rinkimas- teorinėje studijoje buvo suformuoti specifiniai kriterijai literatūros šaltinių atrankai; duomenų analizėje naudotas matricos metodas. Tyrimo išvados: slaugytojo misijos turinys apima šiuos turinio elementus: sveikatos stiprinimą, ligų prevenciją, ir visuomenės saugą nuo įvairių biologinių, elgsenos, socialinių ir aplinkos pavojų sveikatai. Slaugytojo misija yra orientuota į išgijimą, siekiant švęsti ir džiaugtis paciento kasdieniniais pasiekimais, remiantis savęs ir paciento įgalinimu. Slaugytojo misija yra suteikti saugią ir kokybišką rūpą pacientams ir tarnauti jiems. [Iš leidinio]

ENThe article focuses on theoretical considerations of a nurse’s mission in caring. The aim of the research is to accentuate and reason the peculiarities of nurse’s mission. The methods of the research: data collection—specific criteria were formulated for selection of literature sources in the theoretical study; matrix method was used for data analysis. Conclusions of the research: the content of nurse’s mission covers the following content elements: health strengthening, disease prevention, and protection of the public from various biologic, behavioural, social, and environmental threats for health. The mission of a nurse is focused on full recovery, striving to celebrate and rejoice in daily achievements of a patient, on the basis of self and patient empowerment. The mission of a nurse is to provide safe and high-quality caring for patients and serve patients.

ISSN:
1822-3338; 2451-3091
Related Publications:
Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai : (edukologija ir kiti socialiniai mokslai) / Kęstutis Kardelis. Šiauliai : Lucilijus, 2005. 398 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9676
Updated:
2021-03-04 09:26:41
Metrics:
Views: 8    Downloads: 3
Export: