Metodologiniai svarstymai: nuosekli kokybinių ir kiekybinių tyrimų sanglauda

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Metodologiniai svarstymai: nuosekli kokybinių ir kiekybinių tyrimų sanglauda
Alternative Title:
Methodological considerations: sequential linking of qualitative and quantitative
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2007, Nr. 1 (55), p. 7-14
Keywords:
LT
Fiksuotas dizainas; Lankstus dizainas; Kokybinis tyrimas; Kiekybinis tyrimas; Nuosekli sanglaudos tyrimų strategija.
EN
Fixed design; Flexible design; Qualitative research; Quantitative research; Sequential linking research strategy.
Summary / Abstract:

LTPristatomi autorės koncepciniai svarstymai, iliustruojami atliktų tyrimų rezultatais, skirti profesinio rengimo tyrimų metodologijos sprendimams aukštojo mokslo kontekste. Koncentruojamasi į įvairius profesinio rengimo tyrimo objektus, neapsiribojant tyrimų metodologijos sprendimais švietimo institucijose ir kiekybine paradigma, o orientuojantis į skirtingas darbines aplinkas, kuriose dirba įvairūs specialistai, rengiami aukštosiose mokyklose, bei realizuojant įvairių tipų tyrimais besiremiančius tyrimų metodologijos sprendimus, išryškinant taikytų metodų specifiką. Pagrindiniai analizuojami klausimai yra: kokie tyrimų metodologijos strategijos tipai sudaro prielaidas priimti tyrimų metodologijos sprendimus profesiniam rengimui aukštojoje mokykloje? Kokios tyrimų metodologijos sprendimų aukštojoje mokykloje įvairiuose lygmenyse charakteristikos? Kokie tyrimų metodologijos sprendimai teikia įrodymus pagal tyrimo objekto orientaciją į asmenį, problemos sprendimą ar veiklos produktyvumą veiklų multidiscipliniškumo kontekste? Autorės atliktų tyrimų objektas – tyrimų metodologijos sprendimai profesiniam rengimui aukštojoje mokykloje. Autorė siekė atsakyti į iškeltus tyrimo problemos klausimus publikuotais mokslo straipsniais, kuriuos sieja bendras tyrimo tikslas – pagrįsti profesinio rengimo aukštojoje mokykloje multidisciplininėms veikloms tyrimų metodologijos sprendimus pateikiant empirinių tyrimų pagrindu suformuotą šių sprendimų galimybes integruojantį modelį. [Iš leidinio]

ENThe aim of the study is to describe and provide rationale for the specific features in sequential linking of qualitative and quantitative research strategy. The qualitative - quantitative sequence provides an important avenue for evaluating, extending and revising theory. New theories generated from qualitative research should be evaluated against existing competing theories and the need for further qualitative work should be considered when aspects of the theory are not well supported or when new questions are raised by quantitative investigations. The usefulness of sequential linking of qualitative and quantitative research will need to be evaluated in the light of a particular phenomenon of interest. The value of moving to a phase of quantitative research may somewhat depend on the degree to which phenomena that have been the focus of qualitative research take on new dimensions before quantitative investigations can be accomplished. Potential benefits of sequential linking depend less on the type of qualitative and quantitative methods used in this sequence than on the quality of the qualitative study on which this sequence is built and the strength of the theoretical links between the research studies. Texts based on interviews and observations are contextual and value-bound, so the reality can be interpreted in various ways and the understanding in such research is dependent on subjective interpretation. Thus the text narrated by a participant always involves multiple meanings and there is always some degree of interpretation when approaching a text. This is an essential issue in discussing reliability of findings in qualitative research.

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Mokyklos mediko vaidmens kompleksiškumas ugdant mokinių sveikatą / Alina Petrauskienė, Vilma Žydžiūnaitė. Specialusis ugdymas. 2008, Nr. 1 (18), p. 91-100.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9666
Updated:
2018-12-17 11:57:38
Metrics:
Views: 18    Downloads: 11
Export: