Role of practice in social work studies: transcultural comparison

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Role of practice in social work studies: transcultural comparison
Alternative Title:
Praktikos vaidmuo socioedukacinio darbo studijose: tarpkultūrinis palyginimas
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2003, Nr. 5 (42), p. 90-96
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Praktikos organizavimas; Socialinio darbo studijos; Organization of practice; Social work studies.
Keywords:
LT
Praktikos organizavimas; Socialinis darbas / Social work.
EN
Organization of practice; Social work studies.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas praktikos kaip svarbios studijų dalies ruošiant socialinio darbo specialistus vaidmuo. Straipsnio tikslas – atsakyti į klausimą apie praktikos vaidmenį socialinio darbo studijose, nustatant ugdymo veiksnius, užtikrinančius praktikos efektyvumą ir studentų motyvaciją įsigyjant pasirinktą profesiją. Praktikos įtaka studentų profesiniam tapatumui yra nepaprastai reikšminga; todėl svarbu užtikrinti, kad ji skatintų asmenybės raidą ir sukurtų sąlygas studentų savirealizacijai. Atlikus tarpkultūrinį tyrimą Lietuvoje, Baltarusijoje ir Švedijoje nustatyti svarbiausi praktikos veiksniai, kurie užtikrina praktikos efektyvumą studijų metu nepriklausomai nuo sociokultūrinio konteksto. [Iš leidinio]

ENThe article examines the role of practice as an important part of studies in the education of specialists of social work. The aim is to answer the question about the role of practice in studies of social work while determining educational factors which allow the assurance of practice effectiveness and the motivation of students for the acquisition of a chosen profession. The influence of practice on the professional identity of students is exceptionally significant; therefore it is important to assure that it is oriented towards the development of a personality and creates conditions for self-realization of students. Transcultural study performed in Lithuania, Byelorussia and Sweden allows identifying key factors of practice that create preconditions for the effectiveness of practice during studies irrespective of the socio-cultural context. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Mokymosi tarnaujant bendruomenei, rengimo darbui ir pilietiškumo ugdymo poveikis studentų mokymosi rezultatams / Jolanta Kuznecovienė. Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos. 2005, Nr. 10, p. 100-111.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9631
Updated:
2018-12-17 11:10:08
Metrics:
Views: 5    Downloads: 1
Export: