Motives for expansion of Lithuanian retailers

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Motives for expansion of Lithuanian retailers
Keywords:
LT
Bulgarija (Bulgaria); Rumunija (Romania); Lietuva (Lithuania); Motyvacija / Motivation; Prekyba. Prekybos tinklas / Trade. Distributive trades.
Summary / Abstract:

LTDaug mokslininkų atkreipia dėmesį į mažmeninės prekybos internacionalizaciją. ES, Bendroji rinka vaidina esminį vaidmenį mažmeninės prekybos vystymesi. Integraciją į Europos Sąjungą galima laikyti papildomu faktoriumi, skatinančiu šalies ribas peržengiančią veiklą Europoje. Mažmenininkai, kurie siekia parduoti savo produktus užsienio rinkose, yra priversti ieškoti tarpininkų, kurti bendras įmones ir filialus, kurti prekybos planus ir plėsti strategijas už šalies ribų. Straipsnio tikslas yra išanalizuoti Lietuvos mažmenininkų plėtimosi užsienyje motyvus. Viena iš priežasčių yra ribotos plėtros galimybės vietinėje rinkoje. Mokslinėje literatūroje pripažįstama geografinio, psichologinio ar kultūrinio artumo svarba. Prekių pardavimo procesas užsienio rinkoje gali būti labai panašus arba visiškai skirtingas, negu vietinėje. Mažmenininkas gali įvairiais būdais vystyti veiklą užsienyje, kurių kiekvienas turi savo privalumus ir trūkumus. Integracija Europos viduje buvo papildomas faktorius, kuris paskatino veiklą, peržengiančią šalies ribas. Pirmas Lietuvos mažmenininkų žingsnis buvo įžengimas į Latviją ir Estiją, visas geografiškai artimas rinkas. Jie ketina tęsti šį procesą ir planuoja plėsti savo veiklą Lenkijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje ir kaimyninėse šalyse. Apibendrinant teorinius ir praktinius mažmeninių kompanijų įėjimo į užsienio rinką motyvų aspektus reikia pažymėti, kad mažmenininkai siekia plėstis į rinkas, kurios yra geografiškai ir kultūriniu požiūriu artimos. Mažmeninės prekybos internacionalizacija Europos Sąjungoje stiprėja ir kompanijos iš posovietinių šalių pradeda veikti kaimyninių šalių rinkose.Reikšminiai žodžiai: Mažmeninė prekyba; Internacionalizavimo procesas; Motyvai; Retailing; Internationalization process; Motives; Lithuania.

ENMany scientists pay attention to internationalization process in retailing. The ES, Common Market plays an essential role in retail development. Integration within Europe may be seen either as an additional factor which has encouraged cross-border activity in Europe. The article suggests that it is necessary to analyze the motives of Lithuanian retailers for expansion in foreign markets. The literature recognizes the importance of geographical, psychological or cultural proximity and the prosperous markets. The first step for Lithuanian retailers has been the entry into Latvia and Estonia, all geographically proximate markets. They suggest continuing this process and planning the development of their activity in Poland, Romania, Bulgaria and other neighbour countries. [From the publication]

ISBN:
8022722847
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9626
Updated:
2020-08-22 11:08:42
Metrics:
Views: 6
Export: