Proporcingumo principas administracinėje teisėje (Taikymo praktika Lietuvos teismuose)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Proporcingumo principas administracinėje teisėje (Taikymo praktika Lietuvos teismuose)
Alternative Title:
Principle of proportionality in administrative law and its application in Lithuanian courts
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 78 (70), p. 29-38
Keywords:
LT
Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiama proporcingumo principo samprata, aptariama proporcingumo principo vieta administracinėje teisėje. Pirmoje straipsnio dalyje aptariama proporcingumo principo sąvoka administracinėje teisėje, supažindinama su šio administracinės teisės principo kilme. Trumpai pristatoma proporcingumo principo sąvoka, taikyo ypatumai Vokietijos administracinėje teisėje. Aptariamos Europos Tarybos rekomendacijos valstybėms narėms dėl proporcingumo principo taikymo privataus asmens ir viešojo administravimo institucijų santykiuose. Aptariama proporcingumo principo, kylančio iš teisėtumo principo, vieta Lietuvos administracinės teisės sistemoje. Didelė straipsnio dalis skiriama Lietuvos teismų vaidmens apžvalgai proporcingumo principo taikymo procese. Straipsnyje pateikiamos pastarųjų metų Konstitucinio teismo ir Vyriausiojo administracinio teismo sprendimų ir nutarimų analizės išvados, vertinančios proporcingumo principo taikymą teismų praktikoje. Kalbant apie proporcingumo principo vietą administracinėje teisėje išskirtinos dvi šio principo įgyendinimo sritys: proporcingumo principo taikymas viešojo administravimo subjektui priimant sprendimą dėl privataus asmens ir priimto sprendimo teisėtumo vertinimas teisminiame procese remiantis šiuo principu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Proporcingumo principas; Konstitucinis Teismas (Lietuva).

ENThe article describes the notion of the principle of proportionality and discusses the role of this principle in administrative law. The first part of the article discusses the concept of the principle of proportionality in administrative law and introduces to its origins. The concept of the principle of proportionality is briefly presented, as well as its application in the administrative law of Germany. The recommendations of the Council of Europe to its member states regarding the application of the principle of proportionality in the relations between private individuals and public administration institutions are discussed. The article discusses the place of the principle of proportionality, derived from the principle of legality, in the administrative law system of Lithuania. A substantial part of the article is devoted to discussing the role of Lithuanian courts in the process of the application of the principle of proportionality. The article presents the findings of the analysis of the recent decisions and resolutions of the Constitutional Court and the Highest Administrative Court, evaluating the application of the principle of proportionality in court practice. With regard to the role of the principle of proportionality in administrative law, two areas where this principle is implemented should be distinguished: the application of the principle of proportionality when public administration subjects make decisions regarding a private person, and the application of this principle in evaluating the legality of the decisions made in legal proceedings.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/962
Updated:
2018-12-20 23:04:24
Metrics:
Views: 70    Downloads: 13
Export: