Fotosofija kaip įtinklintos fotografijos įveika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Fotosofija kaip įtinklintos fotografijos įveika
Alternative Title:
Photosophy as overcoming in-webbed photography
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2022, 110, p. 76-83
Keywords:
LT
Arvydas Šliogeris; Būtis; Filosofai; Filosofija / Philosophy; Filotopija; Fotografija. Nuotraukos / Photography. Photographs; Medijos.
EN
Being; Media; Philosophers; Philotopy; Photography; Photosophy.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje analizuojama asmeninės fotografijos privatumo problema. Technologiškai patobulėjusios fotokameros, instaliuotos išmaniuosiuose telefonuose, leidžia sparčiai dauginti daromas nuotraukas. Tačiau jų, kaip vaizdo duomenų, saugumas nėra užtikrintas. Fotografija, kaip asmens biografijos dalis, įtinklinama socialinėse medijose. Taip nutinka savo noru dalijantis fotografija, bet šiame straipsnyje analizuojama įtinklinta fotografija kita prasme, kai skaitmeninės nuotraukos neturi privatumo, nes visi duomenys yra valdomi Didžiosios Technologijos (Big Tech). Norint įveikti skaitmeninį įtinklinimą, filosofiškai siūloma būti fotosofiškam (-ai). Arvydas Šliogeris pasitelkiamas kaip pavyzdys, kuris parodė, kaip įveikti privatumo problemą, kai medijų kompanijos pasitelkia dirbtinį intelektą, kad perimtų privačias nuotraukas. Filosofinės idėjos, įkūnytos nuotraukose, toji fotosofija, negali būti pavogta. Specifinė filosofija Šliogerio fotografijoje, jo šliogeriškasis BŪTIES matymas gamtoje ir daiktuose yra anapus dirbtinio intelekto gebėjimo visa tai pavogti. [Iš leidinio]

ENThis article analyzes the problem of privacy issues of personal photography. Photo cameras, which have improved technologically, are integrated into smart phones, what allows quick multiplication of photos. However, visual data protection is not guaranteed. Photos being a part of personal biography have become inwebbed in social media. This happens when one shares photography willingly. The article, however, analyzes in-webbed photography as having no privacy, since all data is controlled by Big Tech. In order to avoid digital in-webbing, the author philosophically offers to use a photosophy and photosophycal approach. Arvydas Šliogeris is an example of a philosopher who showed how one might overcome privacy issues when artificial intelligence is used by media companies to take over private photos. Philosophical ideas behind photos, what is called photosophy, cannot be stolen. The specific philosophy in photography of Šliogeris, his šliogerian way of seeing BEING in nature and in things, is beyond the capability of artificial intelligence to steal. [From the publication]

DOI:
10.24101/logos.2022.08
ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/95971
Updated:
2022-07-06 13:17:35
Metrics:
Views: 6    Downloads: 1
Export: