1740 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Bernardinių konstitucija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
1740 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Bernardinių konstitucija
Alternative Title:
Regulations (1740) of Bernardine Nuns of the Grand Duchy of Lithuania
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2021, 109, p. 164-171
Keywords:
LT
18 amžius; 13 amžius - 1569. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. LDK.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Šv. Kazimiero bernardinų provincijos iniciatyva 1740 m. Supraslio bazilijonų spaustuvėje išspausdinta LDK bernardinėms skirta konstitucija – teisinis dokumentas, kuriuo buvo apibrėžtos pagrindinės bernardinių gyvenimo gairės. Konstitucija buvo skirta tuo metu LDK teritorijoje veikusiems septyniems bernardinių vienuolynams: dviem Vilniuje, po vieną Kaune, Gardine, Lietuvos Brastoje, Slanime ir Minske. Keliamas tikslas apibūdinti konstitucijos sukūrimo priežastis, įvertinti jos turinį. Ši detalumu pasižyminti konstitucija atspindi idealų vienuoliškojo gyvenimo modelį, padeda suvokti bernardinių kasdienio gyvenimo ypatumus. Konstitucijoje itin daug dėmesio buvo skirta klauzūrai, nuo kitų moterų vienuolijų bernardinės skyrėsi požiūriu į asmeninę nuosavybę, bausmių už įvairius prasižengimus sistema. [Iš leidinio]

ENThe Regulations of Bernardine Nuns of the Grand Duchy of Lithuania were published in the publishing house of the Basilian Order in 1740 in Supraśl. It was a legal document which provided the guidelines for Bernardine nuns’ everyday life. The Regulations were intended for the Bernardine convents located in the Grand Duchy. There were seven of them: in Kaunas, in Grodno, in Brest, in Slonim, in Minsk and two more in Vilnius. The article looks into the causes of the creation of this document, also at its content. These Regulations, distinguished by their minuteness, reflect an ideal model of monastic life and help understand the features of Bernardine nuns’ everyday life. In the Regulations, a special attention is paid to the closure. Compared to other convents, the Bernardines differed in their approach to private property and had a specific system of punishments for misconduct. [From the publication]

DOI:
10.24101/logos.2021.87
ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/95965
Updated:
2022-07-06 00:21:26
Metrics:
Views: 29    Downloads: 17
Export: