Development of resilience in primary school pupils as a precondition of early prevention

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Development of resilience in primary school pupils as a precondition of early prevention
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2003, Nr. 1 (38), p. 85-92
Keywords:
LT
Mokiniai /School students.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos socialinio atsparumo ugdymo galimybės pradinėje mokykloje. Socialinis atsparumas apibūdinamas kaip individo gebėjimas sėkmingai reaguoti į nepalankias aplinkybes. [...] Lietuvoje daugiau dėmesio skiriama vėlesniajai prevencijai, o ankstyvoji prevencinė veikla labiau orientuota į pedagoginį personalą bei tėvus, nei skirta tiesiogiai vaikams. Akivaizdu, kad tinkamų socialinių įgūdžių ugdymui ankstyvosios vaikystės tarpsnyje, kai vaikai dar nėra priskiriami jokiai rizikos grupei, turėtų būti skiriamas didesnis dėmesys, juolab kad tai – mažiausiai lėšų reikalaujanti ankstyvosios prevencijos rūšis. [...] Straipsnyje siūloma keturmetė socialinio atsparumo ugdymo programa, adaptuota pradinių klasių mokiniams bei pateikiamas šios programos realizavimo modelis [...]. Socialinio atsparumo ugdymo galimybių pradinėje mokykloje tyrimo, atlikto Kauno miesto 6 ikimokyklinėse ugdymo įstaigose, 6 bendrojo lavinimo vidurinėse ir 2 pradinėse mokyklose rezultatai parodė, kad pirmokų socializacijos procesas vyksta sklandžiau, nei priešmokyklinukų. Tik pradėję lankyti mokyklą vaikai jaučiasi neužtikrintai, juos baugina aplinka, jie [...] nesistengia užmegzti socialinių kontaktų. Būtent šiems vaikams ir skirta socialinio atsparumo ugdymo programa. Remiantis tyrimo rezultatais galima teigti, kad pradinė mokykla yra ta pagrindinė vieta, kur galima ankstyvoji socialinių problemų profilaktika bei netinkamo elgesio formavimosi prevencija, o mokytojas, būdamas arčiausiai vaiko, gali padėti ne tik stiprinti jų socialinius įgūdžius, bet ir ugdyti atsparumą negatyviems reiškiniams. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Atsparumas; Pradinės mokyklos mokiniai; Ankstyvoji prevencija; Resilence; Primary school pupils; Early prevention.

ENThe article is concerned with possibilities of developing social resistibility at a primary school. Social resistibility is defined as an individual’s ability to successfully respond to unfavourable circumstances. In Lithuania more attention is paid to late prevention. Early prevention is more oriented to the pedagogical staff and parents than directly to children. It is clear that more attention should be paid to developing adequate social skills in early childhood when children are not assigned to any risk group yet, all the more so, that this kind of prevention requires the least funds. A four-year programme of developing social resistibility adapted to pupils of primary forms is proposed and the model of realisation of this programme is presented in the article. The results of the investigation into the possibilities of developing social resistibility at a primary school carried out at 6 pre-school educational institutions, 6 schools of general education and 2 primary schools of the city of Kaunas showed that the process of socialisation of the first-form pupils was going on more smoothly than that of pre-school children. When children start attending school they feel insecure, the environment threatens them, they do not try to establish social contacts. The programme of developing social resistibility is aimed at such children. On the basis of the investigation results it can be stated that primary school is the place where early prophylactics of social problems and prevention of improper behaviour is possible and the teacher, being closest to a child, can hep not only strengthen his social skills but also develop resistibility to negative phenomena.

ISSN:
1392-0758
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9589
Updated:
2018-12-17 11:10:07
Metrics:
Views: 11    Downloads: 3
Export: