The Criteria of Valuable Educational Changes

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Criteria of Valuable Educational Changes
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2002, Nr. 5 (37), p. 68-77
Keywords:
LT
Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTKaita, palietusi visas gyvenimo sritis, neaplenkė ir švietimo sistemos. Pokyčių įtakota susiformavo švietimo rinka. Mokyklos priverstos keistis ir prisitaikyti prie kintančios aplinkos. Dėl pokyčių gausos mokykloms tampa labai sunku atsirinkti, kuriuos jų reikia vykdyti, o kūrei ne tokie svarbūs. Dažnai mokyklos griebia vos ne visus pokyčius ir bando juos įgyvendinti. Kyla problema – ar yra tam tikri universalūs kriterijai, kurie įgalintų taip diegti pokytį, kad jis būtų vertingas visiems švietimo subjektams? Į šį klausimą ir ieškoma atsakymo šiame straipsnyje, kurio tikslas – išskirti vertingo edukacinio pokyčio kriterijus. Straipsnyje analizuojama vertybių sampratos bei edukacinių pokyčių sampratos erdvės, išryškinama edukacinių pokyčių priėmimo problemos, bandoma nustatyti, koks edukacinis pokytis yra vertingas, apibrėžiami vertingo edukacinio pokyčio kriterijai. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Edukaciniai pokyčiai; Edukacinių pokyčių kriterijai; Educational changes; Criteria of educational changes.

ENThe change that affected every spheres of life also had an impact on educational system. Education market formed under the influence of these changes. Schools were forced to change and to adjust to the changing environment. Schools are encountering a number of difficulties when trying to determine which changes are relevant. Very often schools are trying to implement all changes that occur, which consequently leads to a problem of a lack of universal criteria that allow implementing a change in such a way that it would be useful to all subjects of education. This article is also aiming to explore the answer to this question and the purpose of this research is to determine the criteria for valuable educational changes. The article analyses the concepts of values and the area of educational changes, the problems of making educational changes are emphasised. The author tries to determine the change that would be useful and criteria for this change.

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
  • Socialiniai pokyčiai: Lietuva, 1990/1998 / Aleksandras Dobryninas, Vladas Gaidys, Boguslavas Gruževskis, Arūnas Poviliūnas, Vytautas Skapcevičius, Marius Povilas Šaulauskas, Saulius Žukas ; redaktorė Danutė Ulčinskaitė. Vilnius : Garnelis, 2000. 214 p.
  • Ugdymo filosofija / Bronislovas Bitinas. Vilnius : Enciklopedija, 2000. 247 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9584
Updated:
2018-12-17 10:59:51
Metrics:
Views: 19    Downloads: 1
Export: