Valstybės įmonės: valdymo tobulinimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybės įmonės: valdymo tobulinimas
Alternative Title:
State enterprises: improvement of management
In the Journal:
Viešasis administravimas [Public Administration]. 2011, Nr. 2, p. 44-53
Keywords:
LT
Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises; Valdymas / Management; Valstybės finansai. Biudžetas / Public finance. Budget.
Summary / Abstract:

LTEkonomikos krizė suformavo Vyriausybei ir valstybės valdymo institucijoms gana sudėtingą socialinį užsakymą - rasti naujų ir kartu gan reikšmingų valstybės biudžeto papildymo šaltinių. Straipsnyje parodyta, kad, siekiant esminio lūžio, didinant valstybės turto valdymo efektyvumą, būtina kryptingai tobulinti valstybės įmonių valdymą. Straipsnyje pateikti valstybės įmonių valdymo tobulinimui skirto tyrimo rezultatai. Atlikta valstybės įmonių valdymo sistemos atstovų apklausa parodė, kad esamas valstybės įmonių valdymo modelis leidžia užtikrinti geresnę kontrolę ir atskaitomybę, užkerta kelią savivalei ir piktnaudžiavimui, tačiau jis neapsaugotas nuo biurokratizmo, kišimosi į įmonių reikalus, politinės įtakos. Yra pagrindo teigti, kad šios respondentų nuostatos bus įvertintos transformuojant valstybės įmonių valdymą. Pažymėtina, kad ministerijų specialistai labiau nei įmonių vadovai pritaria valdymo funkcijų centralizavimui.Vyriausybės patvirtinta valstybės valdomų įmonių efektyvumo didinimo koncepcija suteikia gaires valstybės įmonių valdymo transformacijai. Tačiau joje įtvirtintas valstybės įmonių strategijos subjekto supratimas yra ginčytinas, nes valdyboms suteikta kompetencija vertinti įmonės strategiją. Nors jų veikla, kaip deklaruojama, bus visiškai autonomiška prisiimant ir visišką atsakomybę. Siūloma valstybės įmonėms strategijas formuoti pasitiktiniu keliu: savininko atstovai ir valdybos formuoja savo strategines nuostatas ir ieško bendro sutarimo. Prasminga verslo segmentų ar / ir atskirų (ypač strategiškai reikšmingų) įmonių strategijas formuoti remiantis šalių analogų pagrindu. Reikšminga valstybės įmonių valdymo transformavimo sąlyga - profesionalių valdybų ir vadovų formavimas. Siūloma valdybas nebūtinai formuoti visose valstybės įmonėse. Valdyboms turi būti suteikta teisė skirti įmonių vadovus. Verta pasirinkti optimalų mūsų sąlygomis valdybų formavimo variantą, kuris leistų patikrinti profesines pretendentų kompetencijas, gebėjimą dirbti komandoje, išskirtinius asmenybės bruožus, o išskirtiniais atvejais ir moralines savybes. Tikslinga taip pat patikslinti ir valdybų formavimo koncepciją: ar tik susiejant valdybos narius su įmone darbo santykiais, ar orientuojantis į partnerystės ryšius su išorine aplinka ir kt. [Iš leidinio]

ENEconomic crisis has compelled public enterprises to explore new management options. Currently used management model of state enterprises reached an impasse due to the plethora of reasons. Therefore, fundamentally new management decisions were necessary, with guidelines approved by the government and laid out in conception of increasing effectiveness in state enterprises. It is essential to agree with the provisions of management system's representatives of state enterprises regarding fundamental disadvantages of current model and to take into account their constructive proposals. It is assumed that conception of increasing effectiveness diminishes the competencies of the state enterprises as a strategic management body, by allowing only the evaluation and resolution of strategy’s content disputes. This responsibility requires strategy preparation oriented towards strategic development guidelines of analogue countries. It is recommended to select board members while using integrated procedures, which would provide the possibility to integrate professional competences and personal characteristics of applicants. "Traditional" selection processes cannot ensure this, where only prepared business plans by applicants are assessed. Nevertheless, authors propose to form boards only in the strategically important objects and provide them with the right to appoint managers of enterprises. [From the publication]

ISSN:
1648-4541; 2351-7069
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/95724
Updated:
2022-06-26 19:14:28
Metrics:
Views: 19
Export: