Models for the analysis and planing of agricultural sector regional policy

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Models for the analysis and planing of agricultural sector regional policy
In the Journal:
Keywords:
LT
Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy.
Summary / Abstract:

LTEfektyvaus žemės ūkio sektoriaus reguliavimo tobulinimo reikšmė greitai auga. Transformacija iš aplinkos panaudojimo į darnią plėtrą yra akivaizdi. Straipsnyje pateikiama trumpa Lietuvos žemės ūkio sektoriaus apžvalga, analizuojamos regioninio agrarinio sektoriaus analizės kryptys ir įrankiai sprendimų paieškai. Pateikta regioninės politikos formavimo įrankių analizė leidžia konstatuoti didėjantį modeliavimo sistemų pritaikymą. Atskleidžiami modeliavimo metodų galimybės ir informacinių technologijų taikymas vystant regionų darnios plėtros strategiją. Regioninio žemės ūkio sektoriaus vystymo reguliavime buvo išskirti du pagrindiniai komponentai - žemės ūkio sektorius veikiamas aplinkos kaip kontroliuojama agrosistema ir valdanti subsistema, susidedanti iš žmonių, objektų, duomenų ir žinių, techninių priemonių, aplinkos stebėjimo galimybių, sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo. Siekiant rasti geriausius sprendimus yra siūlomas modeliavimo metodas. Straipsnyje parodoma, kad funkcionuojantis regioninis žemės ūkio sektorius turi visą eilę aspektų, ir kiekvienas aspektas turi būti modeliuojamas atskirai, kiekvienu modeliu siekiama įgyvendinti tam tikrus tikslus ir jis kuriamas spręsti tam tikroms problemoms, todėl reikalinga regioninių modelių hierarchija. Regioninio agrarinio sektoriaus vystymo galimybių analizei ir vystymo strategijos formavimui buvo pasiūlytas integruotas modeliavimo metodas, kuriame suderinta biologinių, techninių ir socialinių procesų siekiant bendro tikslo, modeliai, ir sukaupti ūkių lygio duomenys, bei regiono lygio modeliai. Eksperimentiniu prototipu buvo pasirinktas Kauno regiono modelis.Reikšminiai žodžiai: Regioninė politika.

ENThe paper shows that functioning of regional agricultural sector has a number of different aspects, each of the aspects have to be modelled separately, every model is given to the implementation of particular aims and is developed for solving of certain problems, therefore, hierarchy of regional models is required. An integrated modelling method, which combines the models of biological, technical and social processes for the common aim and aggregates the farm level data and models to the level of region, has been proposed for the analysis of regional agrarian sector development possibilities and formation of development strategy. Farms of the region should be grouped by the method of cluster analysis. Specification of biological, technical and economical parameters, characteristic to model farm of each group, enables to develop the model of standard farm of each group, to model the functioning of the farm characteristic to each group, to generalize the results of farm groups modelling at regional level and to use them as input data for aggregated regional models. Experimental prototype of Kaunas region models system has revealed the advantages of integrated modelling of regional agrarian sector in the analysis of effective land use in the region, in the discussion of regional development tendencies, in the formation of regional rural development policy and in the development of strategic plan for regional development. The work has formulated the problems that have to be analysed in future. [From the publication]

ISSN:
1506-1965
Related Publications:
Rural development problems analysis in Lithuania / Česlovas Christauskas, Jonas Čaplikas, Krystyna Brzozowska. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Oeconomica. 2002, Nr. 41, p. 81-92.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9547
Updated:
2020-07-24 10:23:31
Metrics:
Views: 12
Export: