Intercultural relations, citizenship and human rights in the context of Central and Eastern Europe : parallel societies in the Baltic States: Estonia, Latvia and Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Intercultural relations, citizenship and human rights in the context of Central and Eastern Europe: parallel societies in the Baltic States: Estonia, Latvia and Lithuania
Keywords:
LT
Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Pilietybė / Nationality.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje pristatoma Baltijos šalių paralelių visuomenių apžvalga. Pagrindinis dėmesys skiriamas kalbos politikai, kadangi kalba yra viena iš pačių svarbiausių skiriamųjų paralelių visuomenių Baltijos šalyse egzistavimo kriterijų Paradoksalu, tačiau yra žinoma, kad rusakalbių valdymas tiek Carinėje Rusijoje, tiek Sovietų Sąjungoje suvaidino teigiamą vaidmenį tautos pabudimui ir atbudimui Baltijos šalyse. Politinė ir ekonominė didžiųjų galių krizė nulėmė nacionalizmo mobilizaciją, kuri dukart leido Baltijos valstybėms atgauti Nepriklausomybę. Nacionalizmo plitimo procesas tarp vietinio politinio, administracinio ir intelektualinio elito, prasidėjęs XX amžiaus pradžioje, išties niekada ir nebuvo nutrauktas, netgi Stalinizmo laikotarpiu. Tuo pat metu, nacionalinio politinio, administracinio ir, tam tikru lygmeniu, intelektualinio elito perstruktūravimas valstybėse vyko pagal dominuojančios politinės valdžios ir partijos poreikius. Tačiau tuo pat metu tai neturėjo gilios įtakos paralelių visuomenių egzistavimui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Etniškumas; Pilietybė; Identitetas; Vidurio ir Rytų Europa; Ethnicity; Citizenship; Identity; Central and Eastern Europe.

ENThis paper presents an overview on parallel societies in the Baltic States. The main attention is paid to linguistic policies because language is among the most important selective criterion for the existence of parallel societies in the Baltic States. It found out that, paradoxically, the Russian-speaking rule both from Czarist Russia and the Soviet Union played quite a positive role in national awakening and re-awakening in the Baltic States. Political and economic crisis of the great powers caused a mobilization of nationalism that twice allowed the Baltic States to gain their independence. The process of nationalization of local political, administrative, and intellectual elite that began in the early 20th century has actually never been interrupted, not even during Stalinism. At the same time, the re-structuring of the national political, administrative, and, to some extent, the intellectual elite acted on the principle of dominant political rule and party in the States. Simultaneously, political changes did not have a profound impact on the existence of parallel societies. [From the publication]

ISBN:
3825880753
Related Publications:
Lietuvos etninių grupių adaptacija: kontekstas ir eiga / Natalija Kasatkina, Tadas Leončikas. Vilnius : Eugrimas, 2003. 285 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9493
Updated:
2013-04-28 16:58:32
Metrics:
Views: 19
Export: