Agriculture familiale et propriété foncière en Lituanie

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Prancūzų kalba / French
Title:
Agriculture familiale et propriété foncière en Lituanie
In the Journal:
Summary / Abstract:

LTSovietų sistemos Lietuvoje žlugimas ir grįžimas į politinę nepriklausomybę sudarė sąlygas ekonominės ir socialinės sistemos perėjimui į rinkos ekonomiką. Žemės ūkyje šis makroekonominio pagrindo pasikeitimas vyko kartu su struktūrine reforma, kuri turėjo pertvarkyti kolektyvines formas - tokias kaip kolūkiai ir tarybiniai ūkiai - į kapitalistines savivaldos įmones. Privačios žemės nuosavybės formos atstatymas tapo pagrindiniu faktoriumi, inicijavusiu dekolektyvizacijos procesą ir socialinių santykių žemės ūkio sektoriuje transformaciją. Nacionalizuotų žemių restitucija ankstesniems savininkams ir laisvų Sovietų laikotarpio plotų privatizavimas privertė šeimynines fermas vėl jungtis kartu. Tokiu būdu šeimos ūkis tapo dominuojančiu žemės ūkio modeliu; dar daugiau, charakteringas šio proceso bruožas yra diversifikacija erdvėje, susiformavęs istorinio palikimo įtakoje, ir diferencijuotų žemės ūkio regionų susidarymas.Reikšminiai žodžiai: Agrariniai pokyčiai; žemės reforma; šeimos ūkis; Agrarian transition; Land reform; Family farms.

ENThe collapse of the soviet system and return to the independence created conditions to the transition of economic and social system to the market economy. In an agricultural sector, this change of macroeconomic basis happened together structural reform which had to restructure collective forms, such as collective and soviet farms, into capitalistic business outlets. The restoration of private land ownership rights was the main factor that initialised the process of decollectivisation and the transformation of social relationship in the agricultural sector. The restitution of nationalised land and privatisation of land plots that were free during Soviet times, stimulated family farms to join again. By this way a family farm became the dominant agricultural model; more over, the distinctive feature of this process is diversity in space, which formed under the influence of historic uplift, and the formation of differentiated agricultural regions.

ISSN:
0004-5322
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9481
Updated:
2020-07-28 20:26:23
Metrics:
Views: 7
Export: