Individualizacijos plėtra socialinių rizikų draudimo srityje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Individualizacijos plėtra socialinių rizikų draudimo srityje
Alternative Title:
Development of individualisation in social risks insurance
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2006, Nr. 2, p. 44-52
Keywords:
LT
Socialinė apsauga. Pensijos / Social security. Pensions.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama individualizacijos diskursas socialinės politikos, gerovės valstybės analitikų darbuose. Išryškėja, kad keičiasi gerovės valstybės atsakomybės samprata: iš kolektyvinės į individo. Individualios atsakomybės socialinių rizikų draudimo srityje plėtra yra remiama neoliberalios politinės ideologijos. Nacionalinių valstybių, tarp jų ir Lietuvos socialinei politikai reikšmės turi globalios socialinės politikos vystymosi kryptys, kurios šiuo metu turi individualizacijos apraiškų. Individualios atsakomybės socialinių rizikų, ypač senatvės draudimo srityje plėtra iliustruojama Lietuvoje, lyginant su kitų ES šalių padėtimi. Remiantis kitų šalių patirtimi ir jos analize moksliniuose tyrimuose, bandoma prognozuoti individualizacijos plėtros rezultatą senatvės pensininkų grupėje. Individualios atsakomybės socialinių rizikų draudimo srityje ir ypač senatvės plinta visose šalyse, tarp jų ir Lietuvoje, tačiau išlieka svarbiausias klausimas, kad būtų išsaugoma pensijų adekvatumas, kad nedidėtų socialinė ekonominė nelygybė įvairiais jos pjūviais. [Iš leidinio]

ENThe article analyses ongoing discourse about individualisation in the research of analysts in the fields of social policy and social welfare. The perception of the responsibility of a welfare state has been changing from collective to individual. Increasing individual responsibility in social risk insurance is supported by the neo-liberal ideology. For national states (Lithuania among them) the impact of social policy is also marked by global social policy trends, which at the moment contain features of individualisation. The development of individualisation in the insurance of social risks, particularly in old age, is illustrated by comparing the Lithuanian case with the EU countries. On the basis of the experience and research of other EU states, an attempt is made to forecast the effect of a spread of the individual responsibility policy in the field of age pensions. This is increasing in all countries including Lithuania. The main issue is to maintain the adequacy of pensions so as to prevent social and economic inequality in certain sections of the society.

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Socialinės garantijos Lietuvos mokslininkams / Romas Lazutka, Daiva Skučienė. Filosofija. Sociologija. 2009, t. 20, Nr. 2, p. 144-153.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9463
Updated:
2018-12-20 23:11:25
Metrics:
Views: 8
Export: