Veganizmo fenomenas: nuo mitybos ir gyvenimo būdo iki socialinio judėjimo

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Veganizmo fenomenas: nuo mitybos ir gyvenimo būdo iki socialinio judėjimo
Alternative Title:
Phenomenon of veganism: from diet and lifestyle to social movement
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2021, t. 32, Nr. 2, p. 177-185
Keywords:
LT
Diskriminacija. Konfliktai / Discrimination. Conflict; Judėjimai / Movements; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Subkultūra / Subculture.
Summary / Abstract:

LTVeganizmo fenomenas pasaulyje nėra naujas, tačiau tik šio amžiaus pirmajame dešimtmetyje tapo platesnių sociologinių ir kitų tyrinėjimų objektu. Veganizmo sąvoka yra kompleksinė, siejama su vartojimo, gyvenimo būdo, socialinės grupės, socialinio judėjimo, subkultūros ir kitais socialiniais fenomenais, tačiau šio reiškinio kompleksiškumui yra ribotas tyrėjų dėmesys. Straipsnyje gvildenama veganizmo, kuris iki šiol menkai analizuotas Lietuvos tyrėjų darbuose, fenomeno daugiadimensiškumas, jo koncepcijų ir tyrimų krypčių įvairovė, apibendrintai pristatomi veganizmo reiškinio analizės lygmenys ir tyrinėjimų kryptys. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Veganizmas; Tapatumas; Gyvenimo būdas; Socialiniai judėjimai; Subkultūros; Mažumos; Diskriminacija; Lygios galimybės; Gyvūnų teisės; Veganism; Identity; Lifestyle; Social movements; Subcultures; Minorities; Discrimination; Equal opportunities; Animal rights.

ENThe phenomenon of veganism is not new in the World, but it was only in the first decade of this century that it became the subject of wider sociological and other research. The concept of veganism is complex, associated with consumption, lifestyle, social group, social movement, subculture, and other social phenomena, but researchers’ attention to the complexity of this phenomenon is limited. The article examines the multidimensionality of the phenomenon of veganism, which has so far been poorly analysed in the works of Lithuanian researchers, the diversity of its concepts and research directions, and summarises the levels of analysis of the phenomenon of veganism and research directions. [From the publication]

DOI:
10.6001/fil-soc.v32i2.4418
ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/94546
Updated:
2022-04-24 13:48:04
Metrics:
Views: 26    Downloads: 5
Export: