Tarp modernumo ir postmodernumo: "subkultūros" ir "subkultūros nario" sampratų kaita teorijų ir empirinių tyrimų kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarp modernumo ir postmodernumo: "subkultūros" ir "subkultūros nario" sampratų kaita teorijų ir empirinių tyrimų kontekste
Alternative Title:
Between Modern and Postmodern: changes of "subculture" and "subculture member" concepts in the context of subculture research
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2014, t. 25, Nr. 2, p. 109-117
Keywords:
LT
Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Subkultūra / Subculture.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama, kaip teorinėje plotmėje kito „subkultūros“ samprata nuo neformalias jaunimo subkultūras akademiniame tyrimų lauke įteisinusios Birmingemo mokyklos laikų (8-ojo dešimt. vidurio) iki šių dienų postmodernistinių teorinių implikacijų. Tekste pristatomi didžiausią įtaką subkultūrų tyrimams padarę antropologų, etnologų ir sociologų darbai, aptariamos pagrindinės autorių idėjos. Empirinėje straipsnio dalyje susitelkiama į „subkultūros“ ir „subkultūros nario“ sampratų vartoseną ir joms teikiamas reikšmes Lietuvos pankų subkultūroje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Narystė; Neformalios subkultūros samprata, narystės subkultūroje suvokimas, teorinės; Pankai; Subkultūra; Subkultūrų tyrimų paradigmos; Tapatybė; Concept of non formal subculture, membership of subculture, paradigms of subculture research; Identity; Membership; Punk; Subculture.

ENThe paper is focused on changes of the "subculture" concept on a theoretical level, starting from the mid 70’ies Birmingham School (UK) till nowadays. Relevant works and ideas of anthropologists, ethnologists, and sociologists that had influence on academic research of subcultures are discussed. The empirical part of the paper analyses understanding of the concepts of "subculture" and "subculture member" within the Lithuanian non-formal punk subculture. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56877
Updated:
2021-01-12 21:26:00
Metrics:
Views: 45    Downloads: 17
Export: