Perspective and problems of adopting Euro in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Perspective and problems of adopting Euro in Lithuania
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2006, Nr. 34, kn. 2, p. 51-56. European dimensions of economic and social development
Keywords:
LT
Pinigai. Valiuta / Money. Currency.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje nagrinėjamas Lietuvos siekis prisijungti prie pinigų sąjungos - bendros Europos Sąjungos valiutos stodama i Europos Sąjungą, Lietuva įsipareigojo siekti stojimo sutartyje numatytų politinės, ekonominės ir pinigų sąjungos tikslų. Remiantis teorinių ir empirinių studijų rezultatais, straipsnyje aptariami reikalavimai, keliami bendros Europos Sąjungos valiutos - euro - įvedimui, apžvelgiamas Lietuvos ekonominės ir teisinės situacijos atitikimas šioms sąlygoms, diskutuojamos bendros Europos Sąjungos valiutos euro įvedimo Lietuvoje perspektyvos ir problemos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Euras; Euro įvedimas; Euro zona; Valiutos keitimas; Euro; Euro adaption; Euro area; Currency exchange.

ENThe article represents the objective of Lithuania to join in monetary union - single currency of the European Union. Entering to the European Union, Lithuania contracted to seek the targets of political, economical and monetary union. The article also represents requirements for adoption of single currency of the European Union - euro - and reveals how Lithuanian situation confirms the economical and legal requirements. Referring to results of theoretical and empirical researches, the article represents perspective and problems of adopting single currency of the European Union euro in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9436
Updated:
2018-12-17 11:51:42
Metrics:
Views: 8    Downloads: 1
Export: