Etninių konfliktų reguliavimas: bendros kilmės mitų ir simbolių vaidmuo : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Etninių konfliktų reguliavimas: bendros kilmės mitų ir simbolių vaidmuo: disertacija
Alternative Title:
Regulation of ethnic conflicts: the role of common-origin myths and symbols
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
93 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tyrimo objektas – bendros kilmės mitai ir simboliai etniniuose konfliktuose. Disertacijoje nagrinėjamas bendros kilmės mitų ir simbolių (BKMS) vaidmens aiškinimas etninių konfliktų teorijose, pateikiama šių teorijų kritika, susisteminamos egzistuojančios žinios apie BKMS aiškinimus ir naujai įvertinama jų įtaka etniniams konfliktams, ieškant sąsajų su sociologija, psichologija, biomokslais. Pasitelkus Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės atvejus, naujai interpretuojamas valstybių BKMS panaudojimas etniniams konfliktams reguliuoti. Disertacijoje daromos šios išvados: pirma, dauguma etninių konfliktų teorijų yra intencionalistinės arba funkcionalistinės, tačiau nė viena teorija nepateikia vientiso ir išsamaus BKMS įtakos paaiškinimo reguliuojant etninius konfliktus; antra, BKMS yra specialios psichinės adaptacijos, giminystės atpažinimo mechanizmų “pašalinis produktas”, jo įtakos etniniams konfliktams priežastis – giminaičių atranka (natūralios atrankos atmaina); trečia, BKMS yra visų etninėje socializacijoje dalyvaujančių socialinių institucijų veiklos pasekmė, nors modifikacijos potencialas mažėja asmeniui bręstant; ketvirta, etninius konfliktus galima likviduoti arba sušvelninti manipuliuojant etnocentriškos elgsenos kainos/ naudos santykio suvokimu arba keičiant grupių giminystės suvokimą; penkta, BKMS keitimas yra viena iš integracijos (akultūracijos) ir asimiliacijos priemonių, kuriomis valstybės siekia įgyvendinti etninių skirtumų panaikinimo strategiją.

ENThe subject of the thesis is common-origin myths and symbols in ethnic conflicts. The thesis analyses the interpretation of the role of common-origin myths and symbols (COMS) in ethnic conflict theories, provides criticism of such theories, systemises the available knowledge of COMS interpretations and gives a new assessment of their impact on ethnic conflicts, looking for ties with sociology, psychology and biosciences. Using the cases of France and the United Kingdom, the application of COMS to solve ethnic conflicts is given a new interpretation. The thesis makes the following conclusions: first of all, most territories of ethnic conflicts bear internationalist or functionalist character, however not a single territory provides a uniform and exhaustive elaboration of COMS influence on regulation of ethnic conflicts; second, COMS is a “by-product” of special psychic adaptation, affinity recognition mechanisms, the cause of it affecting ethnic conflicts is the selection of kindred; third, COMS is the consequence of the activity of all social institutions involved in ethnic socialisation, although the modification potential decreases with the person growing up; fourth, ethnic conflicts can be liquidated or mitigated by manipulating the understanding of cost/benefit of ethnocentric behaviour or by changing the understanding of affinity on groups; fifth, modifying COMS is one of the measures of integration and assimilation that countries use to carry out the strategy on elimination of ethnic differences.

Related Publications:
Lietuviai svetur: tautinio tapatumo išsaugojimas : mokslo studija / Meilutė Taljūnaitė, Liutauras Labanauskas. Vilnius : Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2009. 161 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9417
Updated:
2022-02-07 20:09:12
Metrics:
Views: 14
Export: