Reflections of theatrical activities in Lithuanian local periodical press under German occupation 1941–1944

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Reflections of theatrical activities in Lithuanian local periodical press under German occupation 1941–1944
Alternative Title:
Teatrinės veiklos atspindžiai Lietuvos vietinėje periodinėje spaudoje vokiečių okupacijos metu, 1941–1944 m
In the Journal:
Meno istorija ir kritika [MIK] [Art History & Criticism]. 2021, 17, p. 71-84
Keywords:
LT
20 amžius; Vokiečių okupacija, 1941-1944; Aktorinis menas. Režisūra. Scenografija. Teatras / Acting art. Direction. Scenography. Theater; Antrasis pasaulinis karas, 1939-1945 (World War II); Mažoji scena; Propaganda; Sklaida; Spauda / Press; Žiniasklaida.
EN
Front theatre; German occupation; Lithuanian theatre; Media; Promotion; Small stage; Western theatre.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami Lietuvos teatrų veiklos atspindžiai vietinėje žiniasklaidoje Antrojo pasaulinio karo metais. Kaip rodo straipsnių skaičius, teatras buvo svarbi žiniasklaidos turinio, nacių kultūros dalis. Galima skirti tris pagrindines temas: Vakarų, ypač vokiečių teatro, sklaida, lietuviško repertuaro sklaida ir pramoginio teatro pristatymas. Pastarąjį dar galima skirti į pramoginį teatrą, skirtą vokiečių kariams ir administracijai, bei teatrą, skirtą lietuviškai auditorijai. Kaip rodo straipsnių turinys, apie teatrą rašantys žurnalistai vengė nacių propagandinių klišių, tokių kaip bolševikų ir žydų neapykanta, tačiau jų neišvengė spaudoje pasisakantys teatrų administratoriai. [Iš leidinio]

ENThe article explores the reflection of Lithuanian theatrical activities in the local press during the World War II. As the number of articles shows, theatre was an important part of the dailies’ content. The articles reveal that theatre activities were very important for the expansion of the Nazi culture. One can distinguish three general themes that the articles cover: promotion of Western theatre, especially German, promotion of Lithuanian repertoire and presentation of entertainment theatre. The latter can still be divided into entertainment for German soldiers and administration, and entertainment for Lithuanian audiences. The content of the articles reveals that journalists writing about theatre avoided Nazi propaganda clichés, such as hatred for Bolsheviks and Jews, but these clichés were nevertheless used by the representatives of theatre administrators. [From the publication]

DOI:
https://doi.org/10.2478/mik-2021-0006
ISSN:
1822-4555; 1822-4547
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/94042
Updated:
2022-03-28 19:09:28
Metrics:
Views: 9    Downloads: 1
Export: