Fidèles et infidèles baltes

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Prancūzų kalba / French
Title:
Fidèles et infidèles baltes
Alternative Title:
Prisiekę ir neprisiekę (ištikimi ir neištikimi) baltai
In the Book:
Itinéraires baltes: Estonie, Lettonie, Lituanie / éd. Céline Bayou. Paris: Editions Regard sur l'Est, Saint-Gratien, 2005. P. 13-17
Keywords:
LT
Estija (Estonia); Latvija (Latvia); Lietuva (Lithuania); Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje kalbama apie trijų Baltijos jūros regiono valstybių – Estijos, Latvijos ir Lietuvos – regioninio identiteto paieškas. Terminas „Baltijos šalys“ (baltai) atsirado Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, kuomet siekta vienu bendru pavadinimu apibūdinti Sovietų Sąjungos aneksuotų trijų, prie Baltijos jūros esančių, šalių regioną. Trumpai apibūdinama termino „baltai“ samprata, kuri suponuoja istorinius, lingvistinius ir politinius aspektus. Geopolitinė padėtis lėmė glaudų šių trijų valstybių bendradarbiavimą. XX a. paskutiniajame dešimtmetyje šioms valstybėms atgavus nepriklausomybę radosi nauji politinio pobūdžio svarstymai apie regioninę jų tapatybę. Estijoje ėmė vyrauti šiaurės Europos regiono identiteto samprata. Latvija liko ištikimesnė baltų savivokai: čia labiau naudojamas baltų-skandinavų regiono apibūdinimas. Lietuva traktuojama kaip erdvė, esanti tarp baltų ir centrinės Europos. Politikų pasisakymuose vis labiau ryškėja Lietuvos, kaip valstybės, jungiančios centrinę ir šiaurės Europą, vaidmuo.Reikšminiai žodžiai: Baltijos erdvė; Regionalizacija; Regioninis identitetas; Estija (Estonia); Latvija (Latvia); Baltic space; Regionalization; Regional identity; Latvia.

ENThe article reveals searches for regional identity in three Baltic states – Estonia, Latvia, and Lithuania. The term “the Baltic states” (the Balts) appeared in the end of WW2, when there was the need to call three states located the Baltic sea, that were annexed by the Soviet Union, by one name. The article shortly describes the concept “the Balts” involving historical, linguistic, and political aspects. Closed cooperation of those three Baltic states was conditioned by their geopolitical location. In the last decade of the 20th century, when those states restored their independence, new political considerations on their regional identity took place. The concept of the North Europe identity dominated in Estonia. Latvia remained more loyal to the Baltic self-awareness – it used the concept of the Baltic-Scandinavian region. Lithuania was more treated as the region between the Balts and the Central Europe. In political speeches, Lithuania is more often mentioned as a state that joins the Central and the North Europe.

ISBN:
292427208
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9387
Updated:
2013-04-28 16:57:25
Metrics:
Views: 13
Export: