Laisvės partijos fenomenas: naujumo efektas ar naujos vertybinės takoskyros pradžia?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laisvės partijos fenomenas: naujumo efektas ar naujos vertybinės takoskyros pradžia?
Alternative Title:
Phenomenon of the Freedom Party: the effect of newness or the beginning of a new value cleavage?
In the Journal:
Politologija. 2021, Nr. 2 (102), p. 8-37
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Rinkėjų elgsena; Seimo rinkimai; Laisvės partija; Naujos partijos; Politinės takoskyros; Electoral behavior; Seimas elections; Freedom Party; New parties; Political cleavage.
Keywords:
LT
Politinė ideologija / Political ideology; Politinės partijos / Political parties; Rinkimai ir balsavimas / Electoral procedure and voting.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos sėkmingo Laisvės partijos pasirodymo 2020 m. Seimo rinkimuose priežastys. Šios partijos sėkmės atvejis itin įdomus, nes ji nemėgino taikyti į medianinį rinkėją, kaip ankstesnės naujosios partijos, bet užsiėmė aiškiai liberalias pozicijas tokiais vertybiniais klausimais (kaip LGBT teisės), kuriais iki šiol politikai vengdavo pasisakyti dėl santykinai konservatyvaus bendro visuomenės nusistatymo. Straipsnyje tikrinami keli skirtingi šios partijos sėkmės aiškinimai – partijos naujumo, vertybių kaitos ir rinkėjų partinio persirikiavimo. Analizei naudojami 2021 m. sausį–vasarį vykdytos porinkiminės apklausos ir kiti duomenys. Analizė atskleidė, kad naujumo efektas prisidėjo prie Laisvės partijos sėkmės, tačiau pagrindinė gero pasirodymo priežastis buvo sugebėjimas mobilizuoti liberalių pažiūrų rinkėjus, kurių reikšmingai padaugėjo, palyginti su 2016 m. Seimo rinkimais. Partija sugebėjo ne tik pasinaudoti pakitusiomis naujosios kartos vertybinėmis nuostatomis, bet ir konsoliduoti liberalių pažiūrų rinkėjus, kurie anksčiau išsisklaidydavo, remdami skirtingas partijas. Analizės rezultatai leidžia teigti, kad nuostatos konservatyvumo–liberalumo dimensijoje tapo svarbiu veiksniu, lemiančiu partines preferencijas, nors iki šiol vienintelė reikšminga vertybinė takoskyra Lietuvoje buvo skirtingas požiūris į Rusiją ir sovietinę praeitį. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes the reasons of success of the Freedom Party in the 2020 Seimas elections. The case of Freedom Party is particularly interesting as it did not appeal to the median voter like previous new parties, but took a clearly liberal stance on such vulnerable issues (in rather conservative Lithuanian society) as LGBT rights. The article examines several probable accounts of the success story of the party: the newness of the party, the value shift in the society and the realignment of the voters. The article employs the data of the 2020 post-election survey and other relevant data sets. The analysis revealed that the effect of novelty contributed somewhat to the success of the Freedom Party, but the main reason for its good performance was the ability to mobilize liberal-minded voters, the number of which increased significantly compared to the 2016 Seimas elections. The party was able not only to take advantage of the changing values of the new generation, but also to consolidate liberal-minded voters who were previously dispersed. The results of the analysis suggest that attitudes on the conservatism–liberalism dimension have become an important factor determining party preferences in Lithuania, while so far, the only significant cleavage in Lithuania was based on different attitudes towards Russia and the Soviet past. [From the publication]

DOI:
https://doi.org/10.15388/Polit.2021.102.1
ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/93733
Updated:
2022-03-10 19:05:51
Metrics:
Views: 15    Downloads: 4
Export: