Mokyklų tinklo, siekiančio jaunimo edukacinio stimuliavimo, kūrimo prielaidos ir galimybės : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokyklų tinklo, siekiančio jaunimo edukacinio stimuliavimo, kūrimo prielaidos ir galimybės: disertacija
Alternative Title:
Preconditions and possibilities for development of a network of schools aiming at educational stimulation of youth
Publication Data:
Kaunas, 2001.
Pages:
187 p
Summary / Abstract:

LTJaunimo edukacinis stimuliavimas, susijęs su įvairių švietimo sistemos struktūrinių elementų paskata ugdytis, vis dar aktualus. Svarbiausia edukacinio stimuliavimo funkcija–padėti sukurti dermę tarp moksleivio pasirinkto mokymosi profilio ir tolesnės jo veiklos. Šio tyrimo tikslas–pagrįsti jaunimo edukaciniam stimuliavimui skirto mokyklų tinklo kūrimo prielaidas ir galimybes. Naudoti metodai: mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, apklausa, eksperimentas ir matematinė statistika. Eksperimente buvo taikyta atvejo studija. Tiriamąją imtį sudarė Utenos rajono bendrojo lavinimo mokyklų vadovai ir moksleiviai. Mokyklų tinklo, skirto jaunimo edukaciniam stimuliavimui, misijos, jo savybių bei požymių analizė parodė tinklo narių–organizacijų bei tinklo, kaip visumos, savybių ir požymių reikšmingumą. Tyrimo metu atlikta teorinių ir praktinių mokyklų tinklo, skirto jaunimo edukaciniam stimuliavimui, prielaidų ir galimybių analizė leido sukonstruoti šio tinklo kūrimo projektą, susidedantį iš etapų: iniciatyvinės grupės sutelkimas ir jos plėtra; kiekvienos tinklo narės-organizacijos situacijos analizė; tinklo koncepcijos paskirties misijos ir vizijos tikslinimas; jaunimo edukaciniam stimuliavimui skirto mokyklų tinklo kūrimo strateginės grupės suformavimas; tinklo kūrimo strategijos rengimas; tinklo kūrimo strategijos aptarimas ir korekcija; tinklo realizavimas. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENEducational stimulation of youth related with the educational incentive of various structural elements of the educational system is still important. The key function of educational stimulation is to help develop consistency between the educational profile chosen by the student and his future activities. The goal of the survey is to substantiate preconditions and possibilities for the development of a network of schools intended for educational stimulation of youth. Methods applied include analysis of scientific literature and documents, surveys, experiment and mathematical statistics. A case study was applied in the experiment. The sample consisted of principals and students of schools of general education of the Utena district. An analysis of a school network intended for educational stimulation of youth, its mission, characteristics and features has shown the significance of features and characteristics of member-organisations and the network as a whole. An analysis of theoretical and practical preconditions and possibilities for a school network intended for educational stimulation of youth has led to a development project consisting of the following stages: setting up and development of a task force; analysis of the situation of every member-organisation of the network; specification of the concept, purpose, mission and vision of the network; setting up of a strategic group for the development of a school network for educational stimulation of youth; drafting of a network development strategy; discussion and amendment of the network development strategy; realization of the network.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9333
Updated:
2022-02-07 20:08:21
Metrics:
Views: 30
Export: