Fizikos mokymo metodika Lietuvos vidurinėse mokyklose: istorija ir dabartis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Fizikos mokymo metodika Lietuvos vidurinėse mokyklose: istorija ir dabartis
Alternative Title:
Physics teaching methodology in Lithuanian secondary schools: past and present
In the Journal:
Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje [Natural Science Education in a Comprehensive School]. 2016, 22, p. 106-115
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Physics teaching; Historical analysis; Secondary school.
Keywords:
LT
20 amžius. 1918-1940.
EN
Historical analysis; Physics teaching; Secondary school.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas – apibūdinti ir įvertinti fizikos mokymo metodiką Lietuvos vidurinėse mokyklose nuo Edukacinės komisijos laikų, kai fizika kaip atskiras dalykas buvo įvesta į mokymo programas, iki šių dienų. Tokia fizikos mokymo istorinės patirties analizė yra svarbi ne vien pati savaime, kaip neatsiejama fizikos istorijos Lietuvoje dalis. Tokia analizė taip pat galėtų būti papildomas akstinas esamų fizikos mokymo metodų įvertinimui bei naujų kūrimui. Lietuviškoje mokslinėje literatūroje fizikos istorijai skirta nemažai darbų, tačiau fizikos mokymo metodika vidurinėse mokyklose iki šiol nebuvo atskiro tyrimo objektas. Šiame straipsnyje pagrindinis dėmesys skiriamas būtent fizikos mokymo metodų nagrinėjimui, todėl fizikos mokymo programų, fizikos metodinių priemonių įvertinimas straipsnyje turės antraeilį pobūdį. Straipsnyje dėstymo medžiaga skirstoma pagal chronologinį principą, įvertinant esminius fizikos mokymo metodikos pokyčius Lietuvos vidurinėse mokyklose. [Iš straipsnio, p. 106]

ENThe purpose of this article - to describe and evaluate the physics teaching methodology in Lithuanian secondary schools from the Education Commission times, when physics as a separate subject has been introduced into the curriculum, to the present day. Historical analysis of physics teaching experience is an integral part of the physics history in Lithuania, which allows to evaluate the current physics teaching methods. After gaining the independence, an intensive improvement of physics teaching methods in Lithuania’s secondary schools was in progress. Physics and mathematics teachers organized special conferences, congresses, grouping themselves into societies, improved their qualification. During 1918-1940 Lithuanian secondary schools launched special attention to students’ independent work. It was required that the students should carry out experiments and produce the necessary devices themselves, and physics teaching should be combined with other natural sciences. [From the publication]

ISSN:
2335-8408
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/93157
Updated:
2022-01-09 18:56:30
Metrics:
Views: 13
Export: