Pravėrus namų duris : moterų švietimas Lietuvoje XVIII a. pabaigoje - XX a. pradžioje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pravėrus namų duris: moterų švietimas Lietuvoje XVIII a. pabaigoje - XX a. pradžioje
Alternative Title:
When the doors open: female education in Lithuania from the late 18th to the early 20th century
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2012.
Pages:
344 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Tyrimo metodologija — Istoriografijos apžvalga — Tyrimo šaltiniai — Tyrimo struktūra — I. Moterų švietimas – visuomenės diskusijų objektas. Tarp šeimos ir visuomenės: XVIII a. pabaiga – XIX a. pirma pusė. Modernėjančios visuomenės sąlygomis: XIX a. antra pusė – XX a. pradžia — II. Moterų bendrojo lavinimo sistemos kūrimasis ir raida lietuvoje (XVIII a. antra pusė – XX a. antrasis dešimtmetis). Mokyklų veiklos reglamentavimas. Moterų švietimas – Rusijos valdžios tautinės politikos dalis. Mokyklų tipai. Pradinių mokyklų vieta mergaičių mokymo procese. Mokyklos prie moterų vienuolynų. Privatūs mergaičių pensionai. Mergaičių gimnazijos. Mergaičių auklėjimo ir mokymo koncepcijos (XVIII a. antra pusė – XIX a. pirma pusė) — III. Bendrojo lavinimo sistemos raida (XIX a. antra pusė – XX a. pradžia). Moterų švietimas – tautinės ir kultūrinės tapatybės keitimo įrankis. Pradinis lavinimas – visuomenės ir valdžios kovos laukas? Vidurinysis išsilavinimas – visuomenės ir valdžios kovos laukas? Moterų pradinio ir viduriniojo lavinimo koncepcijų kaita XIX a. antroje pusėje – XX a. pradžioje. Moterų pradinio ir viduriniojo išsilavinimo sklaida visuomenėje — IV. Moterų profesinio išsilavinimo galimybių kaita Lietuvoje XVIII a. antroje pusėje – XX a. pradžioje. Pedagoginio išsilavinimo galimybės. Medicininio išsilavinimo galimybės. Kitos profesinės savirealizacijos galimybės — Išvados — Priedai — Santrumpos — Šaltiniai ir literatūra — Iliustracijų sąrašas ir komentarai — Lentelių ir grafikų sąrašas — Summary — Streszczenie — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija).
Summary / Abstract:

LTKnygoje nagrinėjama, kaip moterų švietimas tapo moterų socializacijos instrumentu, konstruojančiu įvairialypius vaidmenis formuojantis modernioms tautoms. Keliami klausimai, kodėl keitėsi visuomenės požiūris į moterų švietimą kaip modernizacijos sąlygomis ir Rusijos imperijos tautinės politikos veikiama visuomene mąstė apie moterų švietimą, kokius jam kėlė tikslus ir uždavinius, kokias suteikė socialines, kultūrines ir tautines reikšmes ir kaip numatė jų siekti, kai moterų švietimas neišvengiamai tapo visuomenės ir valdžios kovos lauku.

ENThe book contains the analysis on how female education became an instrument for female socialisation constructing manifold roles in the development of modern nations. The questions are raised how the society’s view to female education changed, what the society affected by modernisation conditions and the national policy of the Russian Empire thought about female education, what aims and goals were set for it, what social, cultural and national meanings were attached to and how they intended to implement them when female education inevitably became the battle field of the public and authorities.

ISBN:
9789955847625
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45387
Updated:
2022-01-22 19:04:27
Metrics:
Views: 67    Downloads: 1
Export: