(Nie)Zapomniane "Podania i legendy wileńskie" Władysława Zahorskiego

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
(Nie)Zapomniane "Podania i legendy wileńskie" Władysława Zahorskiego
Alternative Title:
  • (Ne)Pamiršti Władysławo Zahorskio "Vilniaus padavimai ir legendos"
  • (Not) Forgotten "Vilnius stories and legends" by Władysław Zahorski
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Legenda; Padavimas; Vilnius; Daugiakultūriškumas; Legend; Stories; Vilnius; Multiculturalism.
Keywords:
LT
Daugiakultūriškumas / Multiculturalism; Mitai. Legendos. Padavimai / Myths. Legends. Stories.
EN
Stories.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - parodyti, kaip Władysławo Zahorskio surinkti padavimai ir legendos šiandien atsispindi miesto fizinėje, vaizdinėje erdvėje, be kita ko, paminkluose, memorialinėse lentose, instaliacijose, taip pat istorijose, kurios pasakojamos Lietuvos sostinės svečiams ir gyventojams. Padavimai paaiškina konkrečių istorinių ir geografinių objektų atsiradimą Vilniuje, atskleidžia praeitį, atspindi senus įsitikinimus, papročius, etinius ir socialinius gyvensenos principus, juose užšifruotos religinės, istoriografinės ir tautinės reikšmės. Pateikia informaciją apie legendinius valdovus, svarbias vietas. Zahorskio knyga pristato miestą panašiai kaip gidai, skirti universaliam turistui. Padavimai ir legendos sukuria daugiakultūrinio, daugiareliginio miesto su sudėtinga praeitimi vaizdą, matomą šiandien per įvairius fizinius ženklus. Zahorskis knygoje sujungia įvairius pasakojimus apie lietuvišką, lenkišką ir žydišką Vilnių. [Iš leidinio]

ENThe purpose of the article is to show how Vilnius stories and legends, collected by Władysław Zahorski, are alive today and are reflected in the physical, visual form of the city, including in monuments, memorial plaques, installations, but also in stories told to guests and residents of the Lithuanian capital. The stories explain the appearance of specific historical and geographical objects in Vilnius, contain signs of the past, reflect old beliefs, customs, ethical and social principles, and clarify encrypted religious, historiographic and national meanings. They bring information about legendary rulers and important places. Zahorski's book is part of the city's presentations characteristic of tourist guides addressed to the universal recipient. Stories and legends create a picture of a multicultural, multi-faith city with a complex past that is visible today through various physical signs. Zahorski combines various narratives about Lithuanian, Polish and Jewish Vilnius in the book. [From the publication]

DOI:
10.15388/PZOP.2020.24
ISBN:
9786090705803
ISSN:
2669-0535
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/93089
Updated:
2022-01-28 13:27:32
Metrics:
Views: 15
Export: