Otwarcie uniwersytetów w Wilnie i w Warszawie po I wojnie światowej w świetle współczesnych relacji

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Otwarcie uniwersytetów w Wilnie i w Warszawie po I wojnie światowej w świetle współczesnych relacji
Alternative Title:
  • Vilniaus ir Varšuvos universitetų atidarymas po Pirmojo pasaulinio karo pagal šiuolaikinę spaudą
  • Reopening of Universities in Vilnius and Warsaw after World War I in contemporary press
Keywords:
LT
20 amžius.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiamos aplinkybės, kuriomis 1915 ir 1919 metais atnaujinta Lenkijos universitetų Varšuvoje ir Vilniuje veikla. Pristatoma šiuos įvykius lydėjusi politinė situacija: Varšuvos universiteto atveju - Pirmojo pasaulinio karo realijos ir Vokietijos bei Austrijos-Vengrijos imperatorių noras palenkti lenkus prieš rusus. Vilniaus universiteto atveju - noras atnaujinti lenkų mokslo ir kultūros gyvenimą bei patvirtinti Vilniaus krašto prijungimą prie Lenkijos Respublikos dar vykstant karui su Sovietų Rusija. Autorius pristato pirmąsias atkurtų universitetų struktūras ir jų rektorių prof. Józefo Brudzińskio Varšuvoje ir prof. Michało Siedleckio Vilniuje asmenybes. Taip pat bando atkurti pačias iškilmes, kurias amžininkai vadino istorinėmis. Šių įvykių eigą ir meninį apdarą rekonstruoja remdamasis istoriniais liudijimais (laikraščiais, nuotraukomis). Daugelis aprašomos medžiagos pateikiama kaip teksto iliustracijos, kurios primenamos pirmąkart per šimtą metų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Varšuvos universitetas; Vilniaus universitetas (VU; Vilnius University); Spauda; 20 amžius; University of Warsaw; Press; XX century.

ENThe article presents the circumstances of the resumption of activities of Polish universities in Warsaw and Vilnius in 1915 and 1919. It describes the political situation that accompanied both events. In the case of the University of Warsaw, it was the realities of World War I and the desire of the emperors of Germany and Austria-Hungary to win over Poles against the Russians. In the case of Vilnius University, it was the renewal of Polish scientific and cultural life and confirmation of the annexation of the Vilnius Region to the Republic of Poland, which was at the time still at war with Soviet Russia. The author presents the first structures of the revived universities and the profiles of their rectors: prof. Józef Brudziński in Warsaw and prof. Michał Siedlecki in Vilnius. The focus is also placed on recreating the celebrations themselves, which have already been described by contemporaries as historical. The course of these events and their artistic setting have been reconstructed on the basis of historical accounts (newspapers, photographs). Much of the discussed material has been included as illustrations and recalled for the first time in one hundred years. [From the publication]

DOI:
10.15388/PZOP.2020.14
ISBN:
9786090705803
ISSN:
2669-0535
Related Publications:
Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919-1939 : studium z dziejów organizacji i postaw ideowych studentów / Patryk Tomaszewski. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018. 612 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/93040
Updated:
2022-01-28 13:28:30
Metrics:
Views: 15    Downloads: 2
Export: