Estetinis Baublio vaizdinys Dionizo Poškos sode. Bachtiniškoji interpretacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Estetinis Baublio vaizdinys Dionizo Poškos sode. Bachtiniškoji interpretacija
In the Journal:
Sovijus. Tarpdalykiniai kultūros tyrimai. 2019, t. 7, Nr. 2, p. 105-123
Keywords:
LT
Baublys; Dionizas Poška; Michailas Bachtinas; Kaukė; Paminklas; Įvietintas menas; Estetinė patirtis.
Summary / Abstract:

LTŠį tekstą įkvėpė bandymas apsvarstyti praeities reprezentaciją – Dionizo Poškos Baublį – kaip dviejų priešybių sankirtos tašką, taikant literatūrines epo ir romano sąvokas, bei darant prielaidą, kad šis objektas yra galima Bachtino dialogiškos vaizduotės buveinė. Straipsnyje epo sąvoka keičiama atitikmeniu „paminklas“, o romano konceptualiu sinonimu tampa „kaukė“ – Baublys suprantamas kaip performatyvus objektas, tarpininkas, kuriuo „prisidengęs“ Poška kalba visuomenei, jo gyvenamo laikotarpio ir šiandienos. Keliamas klausimas: kas yra Baublys Poškos sode, svarstomas jo artimumas meno kūriniui ir ką / kaip jis veikia? Apmąstoma kaip pasikeičia Baublys Poškai mirus, iš sodo altanos tapęs protomuziejumi ir galiausiai vėl sugrąžintas į sodo aplinką šiais laikais, bet jau kita – paminklo prasme. [Iš leidinio]

ISSN:
2351-471X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/93000
Updated:
2021-04-17 09:27:48
Metrics:
Views: 35
Export: