Autoregressive conditional skewness, kurtosis and Jarque-Bera in Lithuanian stock market measurement

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Autoregressive conditional skewness, kurtosis and Jarque-Bera in Lithuanian stock market measurement
Alternative Title:
Autoregresinio sąlyginio asimetriškumo, eksceso ir Jarque-Bera testavimo modelio naudojimas vertinant Lietuvos akcijų rinką
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2005, Nr. 5 (45), p. 19-24
Keywords:
LT
Finansai. Kapitalas / Finance. Capital; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas – pritaikyti asimetriškumo, eksceso ir Jarque- Bera testavimą Lietuvos akcijų rinkos LITIN 10 ir VILSE indeksams. Tyrimo objektas – Lietuvos akcijų rinka. Asimetrijos koeficientas naudojamas įvairiems svarbiems ekonomikos kintamiesiems, tokiems kaip akcijų indeksų investicijų grąžoms ir užsienio valiutos kursų pokyčiams įvertinti. Šis koeficientas įvertina skirstinio asimetriją. Ekscesas – tai koeficientas, kuris vertina eilučių skirstinio smailiaviršūniškumą ar plokšumą, t.y. jis apibūdina skirstinio formą. Jarque-Bera yra statistinis testas, kuris tikrina, ar laiko eilutės yra pasiskirsčiusios pagal normalųjį skirstinį. Šis testavimo metodas įvertina ir normaliojo skirstinio laiko eilučių skirtumus tarp eksceso ir asimetrijos koeficientų (Lawford, 2004). Praktinei analizei paimti du Lietuvos akcijų rinkos indeksai VILSE ir LITIN 10 (kuris nuo 2005-05-27 nebeskaičiuojamas). Analizuojamų duomenų periodas – nuo 2004-01-02 iki 2005-01-20. Straipsnyje pateikta tiek VILSE indekso, tiek LITIN 10 indekso dinamika. Indeksų statistikos kitimas rodo, kad jie abu turi kilimo tendenciją, o tai parodo, kad akcijų rinkos padėtis gana gera. Remiantis trimis statistikos įverčiais, t.y. asimetriškumu, ekscesu ir Jarque- Bera testu, bandyta nustyti tolimesnę akcijų rinkos tendenciją. Atlikti tyrimai parodė indekso vertės kilimo tendenciją. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vertybinių popierių birža; Vertinimas; Stock market; Measurement.

ENThe aim of the article is to apply the skewness, kurtosis and the Jarque-Bera tests on indicators of the Lithuanian stock market LITIN 10 and VILSE. The object of the study is the Lithuanian stock market. The asymmetry coefficient or the coefficient of skewness is used to assess various important economic deviations, such as the rate of return on investments and changes in foreign currency rates. This coefficient also assesses the degree of asymmetry of a normal distribution. Kurtosis is a coefficient which according to which the form of a normal distribution is measured. The Jarque-Bera statistical test is a goodness-of-fit measure of departure from normality, based on the sample kurtosis and skewness. Two indexes of the Lithuanian share market have been taken for the analysis - VILSE and LITIN 10 (which since 27 05 2005 has not been assessed). The period of analysis is from 02 01 2004 to 20 01 2005. The article presents the dynamics of indexes of both, VILSE and LITIN 10. The fluctuation of the indexes shows that both had increase tendencies, w hich proves that the situation of the share market is quite favourable. Based on the the skewness, kurtosis and the Jarque-Bera tests on indicators of the Lithuanian stock market we tried to give prognosis on further share market tendencies. The research has shown the increase tendency of indicators.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Pasyvumo problemos tyrimas Baltijos šalių akcijų rinkose / Igoris Belovas, Audrius Kabašinskas, Leonidas Sakalauskas. Lietuvos matematikos rinkinys. 2006, t. 46, spec. nr, p. 289-294.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/93
Updated:
2018-12-20 23:03:43
Metrics:
Views: 31    Downloads: 3
Export: