Lietuvos indėlis į tarptautinės bendruomenės kovą su terorizmu : oficialių dokumentų apžvalga.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos indėlis į tarptautinės bendruomenės kovą su terorizmu: oficialių dokumentų apžvalga
Alternative Title:
Contribution of Lithuania to the international community fight against terrorism: overview of the official position
In the Journal:
Lietuvos metinė strateginė apžvalga [Lithuanian Annual Strategic Review]. 2005, t. 3, p. 229-250
Keywords:
LT
Nacionalinis saugumas / National security; Viešoji tvarka. Policija / Public order. Police.
Summary / Abstract:

LTDėl neregėto masto teroristų išpuolių 2001 m. rugsėjo 11 d. prieš Pasaulio prekybos centrą Niujorke ir Pentagoną Vašingtone demokratinės šalys skubiai pradėjo formuoti plačią tarptautinę koaliciją kovai su teroru, sustiprėjo tarptautinės bendruomenės dėmesys tarptautinio teroro prevencijai. Po teroro aktų JAV Lietuva susidūrė su nauju iššūkiu – būtinybe nustatyti naujus užsienio ir saugumo politikos tikslus, peržiūrėti senus prioritetus, juos pritaikyti prie naujų geostrateginės aplinkos realijų. JAV naujoji užsienio politikos doktrina tapo svarbiu postūmiu daugeliui valstybių, tarp jų ir Lietuvai, kovą su terorizmu nacionalinio saugumo darbotvarkėje iškelti į pirmą vietą, nepriklausomai nuo realios grėsmės. Terorizmas paneigia bendras demokratijos vertybes ir principus, paniekina žmogaus gyvybę, todėl kovoje su terorizmu reikia nuosekliai bendradarbiauti tarptautiniu mastu. Šiame straipsnyje nagrinėjamas ir įvertinamas Lietuvos indėlis į tarptautinės bendruomenės kovą su terorizmu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tarptautinė bendruomenė; Terorizmas; Nacionalinis saugumas; International community; Terorism; National security.

ENIn the aftermath of the terrorist attacks against the World Trade Centre in New York and the Pentagon in Washington on an unprecedented scale on September 11, 2001, the democratic countries rushed to form a wide international coalition for the fight against terrorism and the international community increased its focus on the prevention of international terrorism. After the terrorist attacks in the U.S., Lithuania faced a new challenge: the necessity of setting new foreign and security policy goals and reviewing the old priorities, as well as adjusting them to the new realities of the geostrategic environment. The new foreign policy doctrine of the United States was a significant reason for many states, including Lithuania, to move the fight against terrorism to the top of the national security agenda, irrespective of the actual threats. Terrorism denies the common values and principles of democracy and scorns human life; therefore, the fight against terrorism requires comprehensive international co-operation. This article examines and evaluates Lithuania’s contribution to the international community’s fight against terrorism.

ISSN:
1648-8016; 1648-8024; 2424-4562; 2335-870X
Related Publications:
Kariuomenė šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje : tikslai, uždaviniai ir raidos perspektyvos. / Feliksas Žigaras. Šiuolaikinės visuomenės vertybinės orientacijos ir Lietuvos kariuomenė / Bronius Genzelis, Feliksas Žigaras, Rolanda Kazlauskaitė-Markelienė, Audronė Petrauskaitė. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2008. P. 28-66.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9297
Updated:
2018-12-17 11:40:31
Metrics:
Views: 17    Downloads: 6
Export: