Projektavimo paslaugos, rinka ir jos plėtros modeliai Lietuvoje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Projektavimo paslaugos, rinka ir jos plėtros modeliai Lietuvoje: disertacija
Alternative Title:
Design Services, Their Market and Development Models in Lithuania
Publication Data:
Kaunas, 2000.
Pages:
213 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Kauno technologijos universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTTeorinių žinių, užsienio ir Lietuvos projektavimo paslaugų rinkos tyrimų pagrindu straipsnyje pateikiamas Lietuvos projektavimo paslaugų rinkos tendencijų įvertinimas. Vertinant projektavimo paslaugų rinkos raidą, pateikiama Lietuvos ir išsivysčiusių užsienio šalių tendencijų lyginamoji analizė. Šios analizės pagrindu išryškintos galimybės plėsti projektavimo paslaugų rinką Lietuvoje bei pateikta projektavimo paslaugų teikėjų ir šių paslaugų vartotojų nuomonė apie tokių paslaugų perspektyvas paslaugų teikėjų dydžio, specializacijos, statuso ir kt. aspektais. Straipsnyje pateikti projektavimo paslaugų rinkos plėtros modeliai yra svarbus indėlis planuojant šias paslaugas, modeliuojant jų teikėjų, vartotojų pasiskirstymą rinkoje, projektavimo paslaugų paketo, projekto sudėties ir šių paslaugų specializacijos kaitą. Pagal suformuluotas išvadas galima vertinti projektavimo paslaugų rinką Lietuvoje, pateikti esminius Lietuvos ir užsienio šalių projektavimo paslaugų rinkos skirtumus bei numatyti šių paslaugų rinkos modelius. [Iš leidinio]

ENThe article contains an evaluation of Lithuania’s design market trends based on the theoretical knowledge as well as research of foreign and Lithuanian design markets. A comparative analysis of the trends in Lithuania and developed foreign countries is provided in order to assess the development of the design market. This analysis highlights the opportunities for expanding design services in Lithuania and includes opinions of service providers as well as their customers about the prospects of such services in terms of company size, specialization, status, etc. The models of design market development provided in the article are very important in planning such services, in shaping the distribution of providers and consumers in the market, changes in the package of offered design services, project composition and specialization of such services. The conclusions of the article allow evaluating Lithuania’s market of design services, establishing the main differences between design markets in Lithuania and foreign countries, and defining market models for such services.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9293
Updated:
2022-02-07 20:09:11
Metrics:
Views: 5
Export: