Viešasis administravimas ir piliečių dalyvavimas demokratiniame valdyme

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešasis administravimas ir piliečių dalyvavimas demokratiniame valdyme
In the Book:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Viešasis administravimas; Demokratinės vertybės; Piliečių dalyvavimas; Public administration; Democratic values; Citizen participation.
Keywords:
LT
Demokratinės vertybės; Piliečių dalyvavimas; Viešasis administravimas.
EN
Citizen participation; Democratic values; Public administration.
Summary / Abstract:

LTNors demokratinio valdymo procesų analizei specialistai skyrė ir skiria nemažai dėmesio, tačiau administracinių struktūrų vietos demokratinėje sistemoje tyrimų atliekama nepakankamai. Žymiai išaugus viešojo sektoriaus veiklos, biurokratinio personalo kiekybinių ir kokybinių dimensijų vertinimui, organizacinių pokyčių struktūrinės analizės tyrimams skirta itin daug profesionalių ekspertų,teoretikų darbų. Tačiau ne itin dažnai minėta informacija buvo ir yra siejama su principiniais demokratijos aspektais. Verta paminėti atskirų autorių ir visų pirma G. Peters publikacijas. Žinoma, tai nereiškia, kad vadybos, administravimo, politikos mokslų specialistai nėra parengę demokratinių procesų vaidmens ir poveikio valdžios institucijų veiklai rekomendacijų ar nebandę apibendrinti valstybinio valdymo bruožų demokratijos principų plėtros kontekste. Esama nemažai bandymų pagrįsti administracinių valdžios institucijų svarbą legitimumo įtvirtinimui, kostitucionalizmo raidai ir kt. Tačiau nepakankamai analizuojama ir apibendrinama demokratinių vertybių vieta ir vaidmuo viešajame administravime, administraciniųinstitucijų praktinėje veikloje, demokratinių vertybių, piliečių ir valdžios šakų santykiai. Dažnai, vertinant esamus ir rengiamus įvairių vykdomosios valdžios strūktūrų institucinius-funkcinius reformų modelius, minėtoms demokratinių vertybių dimensijoms neskiriama pakankamai reikšmės. Antai vadybinėje, politologinėje literatūroje visuotinai priimta piliečius traktuoti visų pirma kaip klientus, vartotojus ir viešųjų paslaugų pirkėjus. [Iš straipsnio, p. 333]

ISBN:
9955090952
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/92901
Updated:
2022-01-30 18:32:36
Metrics:
Views: 37
Export: