Projektavimo paslaugų rinkos plėtros modeliai Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Projektavimo paslaugų rinkos plėtros modeliai Lietuvoje
Alternative Title:
Projecting services market development models in Lithuania
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2001, Nr. 17, p. 137-160
Keywords:
LT
Prekės ir paslaugos / Goods and services.
Summary / Abstract:

LTTeorinių žinių, užsienio ir Lietuvos projektavimo paslaugų rinkos tyrimų pagrindu straipsnyje pateikiamas Lietuvos projektavimo paslaugų rinkos tendencijų įvertinimas. Vertinant projektavimo paslaugų rinkos raidą, pateikiama Lietuvos ir išsivysčiusių užsienio šalių tendencijų lyginamoji analizė. Šios analizės pagrindu išryškintos galimybės plėsti projektavimo paslaugų rinką Lietuvoje bei pateikta projektavimo paslaugų teikėjų ir šių paslaugų vartotojų nuomonė apie tokių paslaugų perspektyvas paslaugų teikėjų dydžio, specializacijos, statuso ir kt. aspektais. Straipsnyje pateikti projektavimo paslaugų rinkos plėtros modeliai yra svarbus indėlis planuojant šias paslaugas, modeliuojant jų teikėjų, vartotojų pasiskirstymą rinkoje, projektavimo paslaugų paketo, projekto sudėties ir šių paslaugų specializacijos kaitą. Pagal suformuluotas išvadas galima vertinti projektavimo paslaugų rinką Lietuvoje, pateikti esminius Lietuvos ir užsienio šalių projektavimo paslaugų rinkos skirtumus bei numatyti šių paslaugų rinkos modelius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Projektavimo paslaugos; Paslaugų rinka; Projecting services; Services market.

ENThere are estimation of trends of Lithuanian projecting services market by theoretical knowledge, research of foreign and Lithuanian projecting services market, in this article. There is made a comparative analysis of trends of Lithuanian and developed foreign countries estimating projecting services market development. On the base of this analysis are exposed possibilities to develop projecting services market in Lithuania and presented an opinion of projecting services suppliers and customers about the perspectives of these services on the aspects of size of suppliers, specialization, status and etc. Models of projecting services market development represented in this article, is an urgent contribution for planning these services, for modelling distribution of projecting services suppliers and customers in the market and changing of projecting services package, structure of projects and specialization. There is a possibility to estimate projecting services market in Lithuania, to pick out the main difference between Lithuanian and foreign countries projecting services market and to provide with models of development of projecting services market, on the base of formulated conclusions. [From the publication]

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9290
Updated:
2018-12-17 10:50:48
Metrics:
Views: 27    Downloads: 6
Export: