Lithuanian language processing using digital technologies

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuanian language processing using digital technologies
Alternative Title:
Lietuvių kalbos apdorojimas skaitmeninėmis technologijomis
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2005, Nr. 2 (31), p. 91-96
Keywords:
LT
Kalba; Skaitmeninis kalbos apdorojimas; Internetas.
EN
Language; Digital; Internet.
Summary / Abstract:

LTLietuvai tapus visateise ES nare, svarbu, kad ir jos valstybinė kalba, nors priskiriama regioninėms kalboms, išliktų gyvybinga, pajėgi tarnauti lietuviškai kalbančios visuomenės ne tik buitinėms, bet ir teisinėms, mokslinėms, mokomosioms ir kitoms reikmėms. Taigi kalbos kompiuterizavimo problema dabar yra ypač aktuali. Skaitmeninės lietuvių kalbos apdorojimo technologijos (balso atpažinimo, šnekos sintezės, elektroninių kalbos duomenų, terminų bankų, tekstynų, garsynų, kompiuterinės leksikografijos, programinės kompiuterinės įrangos lituanizavimo ir kitos) kuriamos ir tobulinamos moksliniuose institutuose, aukštosiose mokyklose, privačiose įstaigose, tačiau dar yra daug nenuveiktų darbų (pvz., automatizuotas vertimas), kuriuos reikia spartinti, o tai, kas padaryta, tobulinti. Kalba kinta labai sparčiai, todėl svarbu fiksuoti jos raidą ir naujoves. [Iš leidinio]

ENSince Lithuania has become a fully-fledged EU member, it is important that our national language, even though classified as a regional language, should remain vital and capable of serving the Lithuanian-speaking community’s needs, from the everyday matters to legal, scientific, educational and other matters. Hence the issue of computerising Lithuanian is very relevant. Satisfactory progress is being made on creating and improving technology for digitising Lithuanian texts (also on technology for voice recognition, synthetic speech, electronic linguistic data, terminology banks, text data bases, speech sound libraries, computerised lexicography, computer software Lithuanianisation, etc.) in scientific institutes, tertiary education institutions and private firms. However, much work remains to be done (e.g. in the field of automated translation), which should be speeded up; and that which has been done needs improving. Language evolves rapidly, therefore it is important to urgently record its evolution and its innovations.

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/929
Updated:
2018-12-17 11:33:10
Metrics:
Views: 85
Export: