Lietuvos integracija į Europos Sąjungą vieningos Europos rinkos sąlygomis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos integracija į Europos Sąjungą vieningos Europos rinkos sąlygomis
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2002, Nr. 23, p. 105-121
Summary / Abstract:

LTVieningos Europos rinkos (VER) sukūrimas buvo ir tebėra vienas iš svarbiausių ES uždavinių, kurio įgyvendinimas svarbus ir toms šalims, kurios dar siekia integruotis į Europos Sąjungą. Straipsnio tikslas - išanalizuoti VER sukūrimą paskatinusias aplinkybes, jos įtaką atskiroms veiklos sritims bei atskleisti Lietuvos verslininkų galimybes stojant į Europos Sąjungą. VER susikūrimas turi esminį poveikį Europos verslui ir tarptautiniam verslui. Pozityviai vertinama VER įtaka pasikeitusiam muitinių darbui, pasienio kontrolei, pervežimo operacijų sudėtingumo sumažėjimui, iš dalies ir PVM rinkimo procedūrų pasikeitimui, techninių standartų pripažinimui. Tebeegzistuoja daug spragų dabartinėje ES įstatymų struktūroje, kuriuos būtina tobulinti. Prognozuojant Lietuvos galimybes integruojantis į ES būtina pabrėžti, kad eksporto ir importo apimtys, deja, ir neigiamas užsienio prekybos balansas auga bei augs iki pat numatomos įstojimo į ES datos; nors didžiąją eksportuojamų prekių dalį sudaro tarpinio vartojimo bei vartojimo prekės, eksportuojamas benzinas taip pat turėtų užimti tam tikrą dalį eksportuojamų produktų nomenklatūroje; keisis šiek tiek ir importuojamų produktų struktūra; Lietuvos BNP, BNP, tenkantis vienam gyventojui, tiesioginės užsienio investicijos (TUI) bei TUI, tenkančios vienam gyventojui, stabiliai augs; Lietuvai integruojantis į ES, emigruojančių žmonių skaičius viršys imigruojančius, tačiau ši situacija nesikeis ne mažiau nei 2 metus, o tai dar labiau blogins demografinę situaciją, kurią pagerinti gali tik vyriausybinės programos, remiančios darbingo amžiaus žmones, jaunimą, specialistus ir pan.

ENThere are presented the essential points of the forming of the Single European Market and obstacles to organize a foundation for it in European territory. A social issue is analyzed as one of the most important factor for Single European Market in this article, too. In order to estimate Lithuanian possibilities for entering a Single European Market, there is disclosed an impact of Single European Market for trade, industrial concentration and market structure, financial direct investment, macro-economic and total business. You will find here Lithuanian businessman possibilities and difficulties for competition with another European Union countries in the terms of single European market. [From the publication]

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Paslaugų teorija ir praktika : vadovėlis / Neringa Langvinienė, Birutė Vengrienė ; Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas. Kaunas, : Technologija, 2005. 363 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9288
Updated:
2013-04-28 16:56:13
Metrics:
Views: 10    Downloads: 1
Export: